*Nettavisen* Nyheter.

Vidar Bakken

Bystyret ble lurt

 

Det sa saksøkernes advokat Frode Innjord i Høyesterett, etter å ha lagt frem dokumentasjon på at amerikanernes absolutte sikkerhetskrav ikke var så absolutte likevel.

HØYESTERETT: Bystyret måtte forholde seg til et «mantra» i ambassadesaken da avgjørelsen ble tatt: 40 mål. Det ble påstått under hele planprosessen at det ikke fantes andre tomter i Oslo enn tomten i Husebyskogen som kunne tilfredsstille dette kravet. Det ble fremstilt som et absolutt krav fra Skifte Eiendom som solgte tomten på vegne av Forsvarsdepartementet og som sto som tiltakshaver i planprosessen. Det ble hele tiden henvist til amerikanernes sikkerhetskrav etter 11. september. I retten ble det dokumenter at en rekke nye ambassader i Europa og andre steder i verden ikke var underlagt et slikt krav om tomteareal. Samtidig la Innjord frem de reelle kravene som amerikanerne stiller til sikkerhet.

Det kom som en overraskelse på mange at USA bygger en ambassade i London som er seks ganger større enn den som er planlagt i Oslo. De endte opp med 20 mål tomt i et industriområde ved Themsen i London. Dette ville Kommuneadvokaten forklare og refererte fra en forklaring hun hadde innhentet fra en viss McNamara, ansvarlig for «overseas building» i Washington. Her kom det kort og godt frem at i London var det vanskelig med tomter. De hadde sjekket mer enn 100 tomter i London og fant ikke noe bedre alternativ enn det de endte opp med. Dermed spilte Kommuneadvokaten kortene rett til saksøkerne. London by var altså ikke interessert i å gi fra seg grøntområder til ambassade, selv om London har formidable grøntområder å ta av, sammenliknet med Oslo. Som en av tilhørerne sukket: «hadde Erling Lae og Grete Horntvedt (tidl. byråd for byutvikling - journ.anm.) styrt London, så ville den amerikanske ambassaden havnet i Hyde Park».

Mange hevet nok øyebrynene da den amerikanske ambassaden i Oslo svarte på spørsmål fra Østlandssendingen om hvorfor USA krever 40 mål i Oslo, når de klarer seg med 20 mål i London. Til det svarer ambassaden at de to prosjektene ikke kan sammenliknes fordi amerikanerne planlegger å bygge i høyden i London, noe de ikke får lov til i Oslo. Da er det videre spørsmålet: Hvem har nektet amerikanerne å bygge i høyden og hvor er dette vurdert? Det har aldri kommet frem i debatten. Det blir neppe noen koloss uansett, med 7500 m² fordelt på noen etasjer.

Ikke mindre oppsiktsvekkende var det at i høyrisikoområdet Kabul klarer ambassaden seg med 32 mål. Det er vanskelig å forstå at Oslo er så farlig at det må 40 mål til for å tilfredsstille sikkerhetskravene. Da må det ligge en risikovurdering et sted som er helt ukjent for allmennheten.

Advokatens poeng er at det er ikke noe absolutt krav om 40 mål knyttet til lokaliseringen av ambassade i Oslo. Han gikk også inn på de konkrete sikkerhetsforskriftene som amerikanerne har utarbeidet i forbindelse med sine ambassader. På bakgrunn av minsteavstand mellom ambassade og tomtegrense (30 meter) og tatt i betraktning ambassadens størrelse, ville amerikanerne klart seg med cirka 12 mål, ifølge Innjord.

Spørsmålet er i hvilken grad Høyesterett vil legge vekt på dette. Representantene i bystyret bør i høyeste grad merke seg dette, i og med at både «avhoppere» og andre som stemte reguleringen gjennom nettopp har betonet amerikanernes behov for sikkerhet. Men, det får da være grenser - bokstavelig talt. Hadde det vært snakk om 20 mål i planprosessen hadde det åpnet seg helt andre tomtealternativer. Det er vel også grunn til å merke seg at amerikanerne hadde opsjon på en tomt på Grini, rett over bygrensen. Dette har aldri vært kjent for bystyret, men viser at byråd og Forsvarsdepartementet var mer opptatt av å få ambassaden på Huseby enn amerikanerne selv.

Det har også vært et sterkt ønske om å flytte den Israelske ambassaden ut av sentrum. Den er jo til plage for naboer på den ene side med stadige oppløp rundt ambassaden og stengte gater samtidig som den ligger svært utsatt til på baksiden av slottet. Man må jo spørre seg om hvordan man skal forholde seg til rigide krav om arealer en gang i fremtiden, om amerikanernes arealkrav blir stående. Det er sikkert plass til en ambassade til i Husebyskogen. Regjeringsadvokaten argumenterte med at den amerikanske ambassaden «bare» tar 10 prosent av Husebyskogen. La oss si at for eksempel Israelerne bare trenger 30 mål, så vil samme mann kunne si at det bare er snakk om under 10 prosent av Husebyskogen - og slik kan man jo bare fortsette. Eller for å si det med Regjeringsadvokatens ord: «Ingen har så god tilgang på grøntområder som Oslo vest.»

Det er vel et godt argument for å bygge dem ned.Neste kommentar: Ville en konsekvensutredning bringe frem nye momenter i saken?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.