Gå til sidens hovedinnhold

Chilenere mafia-dømt etter smykketyverier

Svært organiserte vinningskriminelle hadde base i leilighet på Sandaker. Store verdier kan ha blitt sendt ut av landet med posten.

OSLO: Seks chilenere ble fredag dømt i Oslo tingrett, fem av dem etter den såkalte «mafiaparagrafen», straffelovens paragraf 60a.

Første gang for vinningskrim

– Så vidt vi vet er dette de første som er dømt etter denne paragrafen for vinningskriminalitet, sier Morten Reppen, politiadvokat ved spesialgruppen mot mobile vinningskriminelle hos Oslopolitiet.

Etter at paragrafen ble opprettet for få år siden er den stort sett brukt i menneskehandel- og narkotikasaker.

Amtmann Meinichs gate

De seks domfelte chilenske statsborgerne ble pågrepet i en leilighet i Amtmann Meinichs gate på Sandaker, men de har trolig operert over hele Østlandet.

– Vi hadde spanet på dette miljøet en periode og var klar over at de drev med boliginnbrudd. Da vi slo til mot leiligheten fant vi store mengder smykker og småelektronikk; mobiltelefoner, digitalkameraer og bærbare pc-er, sier Reppen.

Etterforskningen viste at leiligheten trolig har vært base for flere kriminelle, chilenske statsborgere, mange av dem domfelt i andre saker fra hele Østlandet.

Mobile kriminelle

De seks som nå er dømt i Oslo tingrett er med sikkerhet knyttet opp til flere boliginnbrudd i Sande i Vestfold og Minnesund ved Eidsvoll, men skal også ha operert i Oslo.

– Det er det som kjennetegner denne gruppen kriminelle. De er mobile og opererer på tvers av politidistrikter. Samarbeidet mellom de omkringliggende distriktene har vært svært viktig for oss i etterforskningen av denne og liknende saker, forklarer Reppen.

Sendes ut av landet

Det er politiets oppfatning at mange av de utenlandske kriminelle som opererer i Norge på denne måten kommer til landet ene og alene for begå lovbrudd, og at «fangsten» sendes ut av landet i vanlige postforsendelser.

– De er her i kortere perioder av gangen, før de skiftes ut av nye folk, sier Reppen.

I den aktuelle saken med chilenerne fant politiet bevis for at flere forsendelser med tyvegods allerede var sendt ut av Norge.

– Så vi kan bare spekulere i hvor store verdier de har stjålet. Smykker og elektronikk sendes ut av landet i forsendelser på 10 kg og vel så det, sier Reppen.

Norske smykker i Chile

En av de dømte mennene ble i 2006 pågrepet av politiet i Chile med postforsendelser med utenlandsk tyvegods, blant annet fra Norge. Mannen er også tidligere dømt for flere andre forhold.

Mafiaparagrafen

Det er svært strenge krav til å få dømt personer i henhold til mafiaparagrafen. Det må kunne bevises spesielle rollefordelinger innen både organisering, utførelse, distribusjon og mottakerledd. Reppen forteller at Politiet nå jobber målrettet mot flere miljøer for å få dømt personer etter denne paragrafen.

– Det er svært viktig for oss. Å bli dømt etter paragraf 60a kan gi dobbel straff, inntil fem år. I denne saken fikk vi fullt medhold av retten på de fem tiltalte vi mente kvalifiserte til det. Her ga det 4–5 måneder ekstra fengsel i straffeutmålingen.

De fem som ble dømt etter mafiaparagrafen fikk henholdsvis 2 år, 1 år og 2 måneder, 1 år og 7 måneder, mens to fikk 1 år og 8 måneders fengsel. Sjettemann, som ikke var tiltalt etter paragraf 60a, fikk til sammenlikning 8 måneder.

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg