CIENS åpnet i dag

HKH Kronprins Haakon foretok den høytidelige åpningen av CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn i Gaustadbekkdalen i dag.

Gaustadbekkdalen: - Jeg vil takke alle de som har bidratt i dette prosjektet som startet for seks år siden, sa administrerende direktør i Forskningsparken, Svenning Torp før han overleverte bygget til leder av CIENS lederforum som skal utvikle samarbeidet mellom de åtte miljøinstituttene som flytter inn.
Flere hundre gjester var invitert og fikk anledning til å se det flotte nybygget. CIENS nybygg preges av moderne miljøløsninger. Effektiv utnyttelse av geovarme, forvarming av varmtvannet med solenergi, solpaneler for el-produksjon, håndtering av takvann og avrenning fra tette flater er bare noen av løsningene som er tatt i bruk. Niels Torp AS arkitekter MNAL har vært engasjert som arkitekt for det nye bygget til CIENS. Plasseringen i Forskningsparken har gjort det mulig å skape over 500 arbeidsplasser uten å måtte legge til rette for mer enn 26 parkeringsplasser for de ansatte, og det er godt tilrettelagt for ansatte som vil sykle til sin nye arbeidsplass. I tillegg arbeides det med gode miljøløsninger utendørs, blant annet med åpning av Gaustadbekken og etablering av tur- og gangstier som knyttes til eksisterende anlegg, og bevaring av trær og annen vegetasjon i nærområdet.
- Forskningsparken har vist stor vilje til samarbeid med lokale interesser, og det blir spennende å se til hva vi får til videre i prosessen, uttaler Unni Eriksen fra Blindern Vel.
- Vi har høye mål og ambisjoner for "miljøprosjekt Gaustadbekkdalen", og jobber for at utbyggingen og utviklingen av dette området skal skje med en klar miljøprofil. Et forbilde for andre utbyggere.
Prosjektet, inklusive uteområdet, ferdigstilles 2009.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.