Gå til sidens hovedinnhold

Condio trues med stenging

Bydel Frogner vil spare 1,2 millioner kroner på å kutte støtten til Café Condio, som besøkes flittig av ungdommer fra hele Oslo vest.

FROGNER: Det er helt surrealistisk, uttalte Vidar Remfeldt, oppvekstsjef i Oslo Røde Kors, om forslaget som var oppe til behandling i bydelsutvalget i Frogner Bydel tirsdag 30. september. Bydelsdirektør i Bydel Frogner, Wenche Ørstavik, forslo i sin budsjettsaldering for 2. tertial å kutte 1,2 millioner kroner i støtte til Cafè Condio.

Partnere

Det er knappe tre uker siden barne- og likestillingsminster Anniken Huitfeldt (Ap) kastet glans over fem-årsjubileet til den rusfrie kafeen ved Colosseum kino på Majorstuen.

Dette er et veldig bra tilbud, sa Huitfeldt, og roste Røde Kors for å tenke annerledes. Oslo Røde Kors, ved Vidar Remfeldt, ble varslet om forslag til kutt i begynnelsen av forrige uke, og har jobbet på spreng for å finne måter å sikre Condio på. Han er fremdeles i sjokk over forslaget.

Vi er partnere, og vi har ansvar for Café Condio i fellesskap. Man kan ikke eie noe, og i neste sekund gjøre seg til budbringer, sier han om bydelens forslag til saldering.

Vi fikk i sin tid en henvedelse fra rådhuset, om vi kunne starte et tilbud , med Bydel Frogner som vertsbydel. Det er med sjokk, vantro og stor forbauselse at man får en sånn beskjed, sier Remfeldt.

Spleiselag

Bydelen skriver i sitt forslag at de vil bistå Røde Kors med å komme i dialog med kommunen sentralt for om mulig å finne en sentral finansiering ved at tiltaket videreføres med tilskudd fra storbymidler som byomfattende tiltak. Hva tenker du om det?

Jeg tenker javel. Det er mulig dette burde være et større spleiselag fra bydelene i Oslo vest, vi har 70 prosent av besøkende fra bydelene Ullern og Vestre Aker, og 30 prosent fra Bydel Frogner. Men for oss er dette en akutt krisesituasjon nå. Dette er en trusel mot Café Condio, sier han.

20 000 brukere

Vi har har et formidabelt samarbeid med Bydel Frogner. Jeg har dyp respekt for at bydelen mangler betydelige midler, men det er ikke veien å gå å sette pennestrøk over et tilbud som dette, og saldere oss bort uten noen dialogmøter. Vi har ikke tilgang til skattebetalers midler, vi finaniserer vår del med kompetanse og frivillighet. Bydel Frogner kan ikke løpe fra ansvaret sitt som de har overfor Condios 20.000 besøkende. Vi kan ikke bare regne med at vi får penger fra et annet sted. Det er rådhuset som i 2003 var initiativtaker til dette, sier Remfeldt.

Organisasjonskonsulent Tromp Sæterhaug i interesseorganisasjonen Ungdom og Fritid, sier følgende til Ullern Avis Akersposten:

Ofte er det ikke-lovpålagte tjenester i bydelene som blir kuttet først. I Oslo kjemper fritidsklubbene en årlig kamp for å unngå nedlegging eller store kutt i tilbudet. Dette til tross for at alle faglige og politiske nivå er enige om at fritidstilbudene er samfunnsøkonomisk lønnsomt når en ser på dette i et forebyggende perspektiv. Fritidsklubbene er relativt billige i drift, men er lette å kutte i ved akutte nedskjæringsbehov.

Organisasjonen Ungdom & Fritid jobber for en ungdomslov som lovfester blant annet fritidsklubber.

Offentlig oppgave

Vi mener det skal være en offentlig oppgave å styrke arenaer for utvikling og kulturell danning av ungdommer. Det er å forebygge og det er å sosialisere fremtidens ressurser.

Før vi eventuelt får en ungdomslov på plass arbeider vi sammen med flere for at Oslo kommune skal få en bydelsovergripende ungdomspolitikk for å satse på samhandling og sikring av de mange tilbudene i Oslo kommune.

Reklame

Nyhet: Nå får du denne bilen som ladbar hybrid