*Nettavisen* Nyheter.

Dårlig plass til biogassanlegg

Det er ikke opplagt at biogassanlegget blir lagt på Klemetsrud eller Haraldrud, sier direktør Helge Heier i Energigjenvinningsetaten (EGE).

Bystyret har bestemt at det skal bygges biogassanlegg på Klemetsrud, men nå er Energigjenvinningsetaten usikker på om det er plass nok til anlegget der.

KLEMETSRUD: Bystyret har gått inn for en ambisiøs plan for håndtering av Oslos avfall, og en del av planen er at det skal bygget et anlegg som produserer biogass på Klemetsrud.

Utredes

Biogassen skal bli til bussdrivstoff og biogjødsel. I fjor vår ble det bestemt at flere forhold rundt biogassanlegget skulle ses nærmere på i en nærmiljøutredning, og i tillegg er etaten i gang med prosjektering av anlegget.

Det er ikke opplagt at biogassanlegget blir lagt på Klemetsrud eller Haraldrud, sier direktør Helge Heier i Energigjenvinningsetaten (EGE). Det er disse to stedene EGE i dag har to store avfallsanlegg i Oslo.

Nær naboene

EGE oppgir to hovedgrunner til at de ønsker å se på flere plasseringer. Det er begrenset med plass, og anlegget ligger nær naboer.

Det er ingen hemmelighet at det er stor lokal motstand mot biogassanlegget. Nå viser undersøkelsene våre og at det vil bli store utfordringer ved et slikt anlegg her, særlig med tanke på logistikk. Dersom vi finner en annen egnet plassering løser vi utfordringene knyttet til logistikken. Vi får også en optimal løsning for materialgjenvinning av matavfallet ved å kunne produsere flere ulike typer biogjødsel, og en gunstigere plassering i forhold til naboer. Det er feil av oss nå å ikke utrede flere alternativer. Slik vil vi få et komplett bilde før bystyret eventuelt får saken, sier Helge Heier.

Ikke garantert flytting

En annen plassering vil trolig kunne være mindre sjenerende for naboer, særlig med tanke på at det kan komme luktutslipp fra tid til annen.

Men Helge Heier heller samtidig kaldt vann i blodet på dem som nå tror at biogassanlegget helt sikkert ikke blir plassert på Klemetsrud:

Utredningen av flere alternativer betyr heller ikke at anlegget skal flyttes. Det som er viktig nå er at vi får flere alternativer på bordet, sier Heier.

Det er bystyret som må avgjøre en eventuell ny plassering.

Stor utbygging

EGEs anlegg på Klemetsrud er i dag i ferd med å bygges ut med en ny ovnslinje og et anlegg for sortering av avfall. Det skal også bygges et nytt administrasjonsbygg. I tillegg skal Hafslund Fjernvarme om kort tid legge frem forslag til hvor de kan tenke seg å plassere et biobrenselanlegg i nærheten av Klemetsrudanlegget.

Biobrenselanlegget skal produsere ikke-fossil energi til som går til å lage fjernvarme. I en stor ovn skal det brennes flis som gir varme, og dette vil gjøre at Oslo bruker mindre olje, ellers såkalt fossil energi, til oppvarming.

Lite plass

Samtidig har samferdsels- og miljøbyråd Peter N. Myhre (FrP) sagt at han vil ha en ny gjenbruksstasjon på Klemetsrud.

Kommer forslaget om flere alternative tomter fordi det skal frigjøres plass til et av de andre prosjektene?

Svaret på det er absolutt nei, sier Heier.

Det er ventet at nærmiljøutredningen legges frem på høring midt i februar.

Når vil biogasstomteutredningen være klar?


Det er umulig å si noe om, men den vil ikke forstyrre fremdriften av EGEs øvrige utbyggingsprosjekter, sier Heier.

Går som planlagt

EGE opplyser at en eventuell flytting ikke vil forsinke innføringen av utvidet kildesortering av matavfall og plastemballasje i hovedstaden.

Er utredningen av flere alternativer et resultat av naboenes innsigelser, som blant annet har kommet frem i nabodialogen SINTEF gjennomførte for dere?

Ikke direkte, vi har gjort mange vurderinger, og naboenes innspill er bare en liten del av dette, sier Heier.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag