Gå til sidens hovedinnhold

Dårlig utsikt for beboerne

Det planlagte biobrenselanlegget på Klemetsrud har skapt hodebry for mange beboere på Brenna, Mortensrud og Lofsrud.

HOLMLIA/BRENNA: Under forrige torsdagens møte i Miljø- og teknisk komité på Holmlia var beboerne på Mortensrud, Brenna og Lofsrud representert ved Brynjar Hansen og Bertil Gillberg. De to benyttet anledningen til å si sitt om det planlagte biobrenselanlegget på Klemetsrud under "åpen halvtime".

Vi føler oss litt overkjørte i denne saken. Det planlagte anlegget vil trolig bli verre for det lokale bomiljøet enn det Grønmo var. Før var det lukten som plaget oss, men biobrenselanlegget vil i langt større grad være visuelt til stede, sier Brynjar Hansen til Nordstrands Blad.

Uten forvarsel

Som vi tidligere har skrevet, skal Viken Fjernvarme bygge overføringsledning for fjernvarme fra Klemetsrud til Oslo sentrum.

Samtidig skal Oslo kommune utvide produksjonskapasiteten i forbrenningsanlegget på Klemetsrud, og Viken Fjernvarme planlegger på sikt å bygge et biobrenselanlegg for varmeproduksjon, tilsvarende behovet til 50 000 boliger.

I dag graves det massivt inne på Dal og Brenna og dette vil pågå i et år framover. Trafikkregulering og ødelagt skole- og gangvei er bare noe av problemene som har oppstått etter at arbeidet startet tidligere i høst.

Dette kom helt uten forvarsel. Vi hadde ikke hørt et pip om dette før de satt i gang. Beboere må sees, og vi bør bli tatt hensyn til, mener Bertil Gillberg bestemt.

Trafikk og støy

Det er nord for forbrenningsanlegget, over Klemetsrudveien og inn på en del av den avsatte tomten til ridehuset, det planlegges å bygge et biobrenselanlegg.

Hansen og Gillberg mener at blant annet Viken Fjernvarme ikke har tenkt på konsekvensene og de savner også flere alternativer på hvor anlegget skal bygges.

Oslo kommune går veldig fort fram. Et slikt anlegg vil innebære enormt med trafikk og støy i lokalmiljøet. Bydelen har til nå ikke blitt tatt tilstrekkelig hensyn til under planleggingen, og vi frykter at det blir beboerne som må betale prisen, sier Hansen.

Gigantiske planer

Bertil Gillberg og Brynjar Hansen, som representerer 4 000-5 000 mennesker i området Mortensrud, Brenna og Lofsrud, savner en åpen dialog mellom partene i saken.

Informasjonen rundt anlegget og byggeprossen bør ut, og det bør legges til rette for at beboernes synspunkter også blir hørt, mener Hansen.

Anlegget vil bli gigantisk, og det misliker vi sterkt, fortsetter Gillberg.

Biobrenselanlegget planlegges for å produsere litt mer enn 500 Gigawatt-timer (GWh) fornybar varme per år. I tillegg vil anlegget produsere omtrent 150 GWh fornybar strøm per år som tilsvarer elbehovet til omtrent 10 000 boliger, forutsatt at de er fjernvarmekunder og ikke bruker strøm til oppvarming.

Saken om biobrenselanlegget skal opp i Bydelsutvalget 29. november.

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021