*Nettavisen* Nyheter.

Datastyrte bremser overstyrer sløve sjåfører

BRÅSTOPP: 30 cm senere, og bilen sto stille. Teknologi som hindrer påkjørsel av fotgjengere og biler i fart opp til 25 km//t kommer neste år. (Foto: Øivind Skar)

De neste ti årene vil det skje dramatiske endringer i sikkerheten på veiene. Fremtidens bil skal bli kollisjonsfri.

Klikk på bildet for å forstørre.

FILMES: Et kamera montert på frontruten filmer objektene, som igjen analyseres av bilens datamaskin i løpet av millisekunder.

Klikk på bildet for å forstørre.

RØDT: Først varsles føreren med kraftig blinkende rødt lys på frontruten. Reagerer ikke vedkommende, bråbremser bilen med slik intensitet av den stopper før kollisjon oppstår dersom farten er inntil 25 km/t.

Klikk på bildet for å forstørre.

BREMS: I praksis vil systemet kunne håndtere fart opp mot 35 km/t. Men enda bedre; systemet virker i alle hastigheter og bremser uansett ned farten med rundt 25 km/t når farer truer

Følgende hypotetiske situasjon er ikke spesielt utenkelig: Jeg kjører i jevn fart, ca 25 km/t i 30 km/t-sone. Trafikken er ikke spesielt stor, men trær hinder sikten. Likevel skravler jeg med sidemannen, og på grunn av den lave farten er jeg ikke altfor konsentrert.

Barn i veien

Så skjer det. Foran oss dukker plutselig et lite barn med skyggelua på snei opp til venstre i kjørefeltet. Volvoen varsler umiddelbart fare, men før jeg rekker å reagere hugger bremsene i av seg selv. Bilen stopper snaue meteren fra barnet.

"Barnet" i dette tilfellet var naturligvis ikke levende, men situasjonen illustrerer hverdagen i vanlig trafikk. Dessverre går det ikke alltid bra.

Både barn og voksne meies hvert eneste minutt ned av uoppmerksomme førere et eller annet sted i verden.

I dette tilfellet var det Volvos automatiske bremsesystem som demonstrerte sin effektivitet. Systemet blir å finne på nye S60 som lanseres neste år.

Det er innrettet slik at en radar oppsporer hindringer – biler eller mennesker – som er i eller på vei inn i bilens fartsretning.

Et kamera montert på frontruten filmer objektene, som igjen analyseres av bilens datamaskin i løpet av millisekunder.

Bremser automatisk

Først varsles føreren med kraftig blinkende rødt lys på frontruten. Reagerer ikke vedkommende, bråbremser bilen med slik intensitet av den stopper før kollisjon oppstår dersom farten er inntil 25 km/t.

I praksis vil systemet kunne håndtere fart opp mot 35 km/t.

Men enda bedre; systemet virker i alle hastigheter og bremser uansett ned farten med rundt 25 km/t når farer truer.

Er du i ferd med å kjøre på en annen bil eller en fotgjenger i 50 km/t, reduseres farten automatisk til rundt 25 km//t før det smeller.

– I et slikt tilfelle økes fotgjengerens sjanse for å overleve med 85 prosent, sier Thomas Broberg, en av Volvos ingeniører som har forsket frem antikollisjonssystemet.

Nullvisjon

– Vår visjon at ingen skal skades eller dø i en ny Volvo i 2020. Nullvisjon er det eneste tenkbare alternativet for Volvo.

– Som verdensledende innen bilsikkerhet kan vi ikke akseptere at mennesker dør eller skades bare fordi de forflytter seg i bil, sier Jan Ivarsson, avsvarlig for sikkerhetsstrategier hos Volvo i Göteborg.

Derfor innførte Volvo "city safety" i fjor, et system som hindrer kollisjon ved lav fart i bykjøring. Det nye systemet kommer på toppen av "city safety".

1,2 millioner dør

– To prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) i den vestlige verden går med til å dekke trafikkskader. 1,2 millioner mennesker dør på verdens veier hvert år, 40.000 av dem i EU, opplyser Jonas Ekmark, aktiv sikkerhetsleder hos Volvo.

Hans kollega Jonas Tisell legger til at 93 prosent av alle ulykker skjer på grunn av uoppmerksomhet, og at 16 prosent av de trafikkdrepte på svenske veier i fjor var fotgjengere.

Dessuten skjer halvparten av alle ulykker med fotgjengere i fart under 25 km/t.

Ekmark tror fortsatt det vil gå 20 til 30 år før trafikkulykkene i praksis er borte. Da vil bilene "snakke" seg i mellom og med trafikkstyresystemer, noe som gjør at de ikke kjører på hverandre, på andre typer trafikanter eller av veien.

Svakheter

Volvos antikollisjonssystem har imidlertid fortsatt noen svakheter. Dette er først og fremst et dagslyssystem, fordi det delvis er kamerabasert.

Ser ikke kameraet noe, trer teknikken ut av funksjon. Ingen antikollisjonsteknologi med autobrems klarer heller å gjenkjenne dyr.

Store, og i trafikksammenheng farlige dyr, er vanskelig å gjenkjenne fordi de ikke er like ensartet som mennesker. Men Ekmark tror at man om noen år også klarer å varsle og unnvike slike farer.

Sammen med EU ser dessuten bilindustrien på ulike systemer for å danne biltog på veien.

– Vi har allerede teknikken, og vi ser konturene av biltog med fart opp til 30 km/t i rushtrafikken allerede om fem til syv år. Om et tiår kan biltog i høyere hastigheter være en realitet, mener Jonas Ekmark.

Annonsebilag