*Nettavisen* Nyheter.

De eldste er vinnere

Byrådssekretær Steinar Wulfsberg-Gamre, byrådsleder Erling Lae og finansbyråd Stian Berger Røsland presenterer et budsjett uten reduksjon av rammene. Foto: Vidar Bakken

Budsjettforslaget 2010.

OSLO: – Det blir en kraftig styrking av eldreomsorgen, hvor sykehjemsetaten blir tilført 200 millioner kroner. 180 av disse skal brukes til å senke prisene for sykehjemsplasser. Det betyr at bydelene får råd til flere plasser og at terskelen for å få sykehjemsplass blir lavere, sier byrådsleder Erling Lae til Ullern Avis Akersposten.

Bydelene sparer millioner

For Bydel Vestre Aker betyr det at med dagens forbruk av sykehjemsplasser sparer bydelen 13 millioner kroner. Bydel Ullern sparer tilsvarende 9,5 millioner kroner. Disse bydelene får også tilført friske penger knyttet til endringer i kriteriesystemet, hvor andelen av bydelens antall eldre over 90 år blir vektet annerledes. Bydel Vestre Aker får en økning av budsjettrammen på 4,7 millioner kroner og Bydel Ullern 0,54 millioner.

Byrådet foreslår i tillegg 674 millioner i investeringer til omsorgsboliger, sykehjem og institusjoner i 2010.

2,1 milliarder i Bjørvika

På investeringssiden er det Bjørvika som har fokus når det gjelder kultursektoren.

– Det skal investeres 2,1 milliarder kroner i Bjørvika for å realisere et nytt Munchmuseum og Deichmanske hovedbibliotek. I 2010 er det avsatt 610 millioner til denne kultursatsingen, sier Lae.

Biodrivstoff

Miljøet står også sentralt i byrådets budsjettforslag.

– I dette ligger blant annet bedre renseanlegg, utvidet kildesortering og utfasing av oljefyrer. Vi får ny forbrenningslinje på Klemetsrud for energigjenvinning til fjernvarme. Prosjektet med biogass på Bekkelaget blir fullført i 2010, slik at 60 busser kan bruke det miljøvennlige drivstoffet. Vi skal også doble antall ladestasjoner for elbiler i byen, fra 200 til 400 ladestasjoner. Fortsatt kraftig satsing på kollektivtrafikken er også en del av miljøsatsingen, sier Lae.

Ett klasserom i uken

Dette er bare noen hovedpunktene i budsjettforslaget. Byråd Stian Berger Røsland understreker at Oslo står overfor store utfordringer.

– Oslo har en voldsom befolkningsvekst. I fjor fikk vi 15.000 flere innbyggere. I løpet av de neste 20 årene snakker vi om mange hundre tusen flere innbyggere. Hvis ikke Oslos befolkning skal oppleve svekkelse i de kommunale tjenestene, må vi bygge ut i takt med befolkningsveksten. I løpet av de neste fire årene har vi et investeringsbudsjett på 25 milliarder kroner. 80 prosent av dette går til sosial infrastruktur. Mens mange andre kommuner ikke har vekst i det hele tatt må vi møte befolkningsveksten med nye barnehager, skoler og sykehjem. I de neste fire årene vil vi for eksempel investere 8,6 milliarder i skolesektoren. Det kan beskrives som at vi bygger et klasserom hver uke i disse årene, sier Røsland.

Ser lysere ut

Han viser til at byrådet kar lagt frem et budsjettforslag uten rammereduksjon.

– Vi har unngått kutt og har kunnet skrive opp utbytte og skatteinngang. Det var usikkerhet knyttet til finansuroen, men nå ser det litt lysere ut. Vi fryktet større arbeidsledighet med dertil høyere sosiale kostnader. Oslo er avhengig av skatteinngangen og ikke statlige overføringer som andre kommuner nyter godt av. Derfor er det viktig at arbeidsledigheten er lav og at vi også kan skrive opp utbyttet for våre investeringer i markedet, sier Røsland.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.