*Nettavisen* Nyheter.

De vil ha oppreisning

Etter at en rekke påstander og beskyldninger er rettet mot Olav Ljones, Jan T. Herstad og Stig Ø. Kvarsnes, ser de tre frem til en offentlig gransking som gir dem muligheten til å bli renvasket. Foto: Vidar Bakken

Under årsmøtet 9. april kommer det krav om rettslig gransking av Samfunnshus Vest. Tidligere styremedlemmer og leder av kontrollkomiteen ønsker dette velkommen.

RØA: – Det er rettet en rekke beskyldninger mot oss. Slik det er i dag er det påstand mot påstand, og det vil være i alle sine interesser at en offentlig gransking gir oss alle objektive svar. En gransking av en uavhengig tredjepart vil gi oss svar på hva som har foregått og hva som foregår i Samfunnshus Vest, sier tidligere styremedlem i Samfunnshus Vest, Stig Ø. Kvarsnes.

Les også: Vill Vest på Samfunnshuset

Grove beskyldninger

Kravet om gransking er fremmet av en andelseier i Samfunnshuset, Jarle Aabø.

Leietakerne i Samfunnshus Vest har kommet med til dels grove beskyldninger mot de tidligere styremedlemmene Stig Ø. Kvarsnes og Olav Ljones. Etter mistillitsforslag fra leietakerne ble begge kastet ut av styret på det mye omtalte ekstraordinære årsmøtet 24. februar og erstattet av nye styremedlemmer knyttet til leietakerne. I tillegg har ordstyrer på årsmøtet, Marit Kjos Sørensen, kommet med sterke påstander mot leder av Samfunnshusets kontrollkomité, Jan Herstad, som også ble kastet etter hennes mistillitsforslag.

– Vil bli renvasket

Kvarsnes er direktør i Rema Eiendom og er blitt beskyldt direkte og indirekte for å ha gått inn i Samfunnshus Vest for å etablere Rema som aktør i Samfunnshus Vest. I tillegg blir han beskyldt for trusler og utpressing overfor leietaker i tillegg til polariserende styrearbeid. Dette er tilbakevist av styreflertallet og de deltakende varamedlemmer i styret.

– Jeg har aldri tenkt eller ytret at jeg har noe ønske om etablere Rema i Samfunnshuset. Jeg ble foreslått som styremedlem på grunn av at jeg er en engasjert Røa-beboer med kompetanse på eiendomsutvikling. Nå vil jeg bli renvasket for alle beskyldninger som er rettet mot meg, sier Kvarsnes.

Les også: Samfunnshus Vest er uten styring

– Jeg har vært lojal

Nestleder Olav Ljones har sittet i styret i 12 år, med blant annet ansvar for forslag til ny reguleringsplan for Samfunnshus Vest med et kulturtilbygg. Han blir beskyldt for å jobbe tett med Rema Eiendom og Kvarsnes, forsøk på utpressing av leietaker og splittende styrearbeid. Det alvorligste for Ljones er han blir beskyldt for å ha utarbeidet en reguleringsplan uten å ha forankret denne i styret.

– Jeg har vært lojal mot alle årsmøter og styrevedtak og har påtatt meg mange krevende oppgaver. Jeg har ikke problemer med at det nå er slutt, men var helt uforberedt på hardheten og usakligheten i kritikken. Om gransking vil jeg si at jeg støtter det, men først og fremst for at det skal bidra til å få ryddige retningslinjer i fremtiden, sier Ljones, som har en oppfordring til et nytt styre:

– Mitt håp er at harde konflikter kan legges til side og at man kan se fremover. Til det nye styret er mitt råd å ha et åpent sinn, finne gode samarbeidspartnere og arbeide med en den utredning om finansiering av et kulturhus som årsmøtet ba om i 2013.

Beskyldningene mot Ljones er tilbakevist av styreflertallet og de deltakende varamedlemmer i styret.

Les også: Politisk advarsel til styret i Samfunnshuset

«Diktatorisk linje»

Jan T. Herstad er av Marit Kjos Sørensen i mistillitsforslaget beskyldt for å ha trakassert ett av medlemmene i kontrollkomiteen. Videre er han beskyldt for å ha en bakenforliggende agenda for å la seg velge inn som leder av kontrollkomiteen, uten at det er fremført hva denne agenda skulle bestå i. Han blir også beskyldt for å kjøre en «diktatorisk linje» og at han har skapt mye splid og utført arbeid som ikke er relatert til sitt verv. Det tredje medlemmet i komiteen har stilt seg uforstående til disse beskyldningene.

– Jeg er jo forferdet over disse beskyldningene, som ikke har rot i virkeligheten. Som leder av kontrollkomiteen i et samvirke, hadde jeg bare ønske om å følge de retningslinjer som ligger i samvirkeloven. Vi har hele tiden blitt nektet innsyn i dokumentasjon som jeg mener komiteen hadde krav på. Per dags dato er ingen av våre henvendelser besvart og disse vil derfor i sin helhet bli fremmet som mangler til årsmøte den 9. april.

– Nå ser jeg frem til en uavhengig gransking, hvor alle beskyldningene som blir rettet mot meg og andre kan vurderes av en uavhengig tredjepart. En slik gransking vil også legge føringer for hvordan et fremtidig styre og kontrollkomité skal utføre sitt virke, sier Herstad.

Tingretten

Jarle Aabø fremmer forslag om gransking av forvaltningen av foretaket, Samfunnshus Vest, etter § 59 i Samvirkeloven. Hvis en tidel av de stemmeberettigete på årsmøtet støtter forslaget, sendes kravet til tingretten som avgjør om det er grunnlag for gransking. Retten oppnevner eventuelt en eller flere granskere.

DittOslo har spurt det nye styret om de vil støtte forslaget om en uavhengig gransking. Til det svarer styreleder Randulf Riderbo: «Forslaget som styret har mottatt vil selvsagt bli lagt frem for årsmøtet til behandling og avgjørelse!.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.