*Nettavisen* Nyheter.

DEBATT: – Sprøyterommet fungerer ikke

Rune Aale-Hansen (H) Foto: ARKIVFOTO

Som gruppeleder for Høyre i St. Hanshaugen bydelsutvalg, er jeg glad for at også Politiets Fellesforbund i dag går inn for å avvikle sprøyterommet. St. Hanshaugen bydelsutvalg har som kjent hovedansvar etter lov om sosiale tjenester, for alle som oppholder seg i sentrum. Vi jobber derfor mye med rusproblematikk og kjenner dette godt.

Sprøyterommet er et velment, men ikke fungerende tiltak. Det er en snik-legalisering av narkotikamisbruk og bidrar verken til å forebygge eller hjelpe folk ut av rushelvete. Erfaringer både fra Oslo og andre byer med tilsvarende tilbud er entydig og nedslående. Dette fungerer ikke – og er misbruk av midler som kan brukes mye bedre til forebygging og rusavvenning på andre måter.

I Oslo Høyres utkast til nytt kommunevalgprogram som skal vedtas i slutten av januar, går et flertall i programkomiteen inn for å avvikle sprøyterommet. I lys av meningsmålingene som er for tiden er det grunn til å forvente at Oslo Høyres program vil bli førende for politikken også i de kommende årene – også mht sprøyterom – og avvikling av det.

Det vi ser fra ståsted i bydelen, er behov for at kommunen (Oslo) får et sammenhengende ansvar for rusforebyggende arbeid – og rusavvenning. Da er det ikke minst behandlingsplasser som er viktig. I tillegg ser vi at mange rusmisbrukere ikke er hjemmehørende i Oslo. Vi har gjennomført et prosjekt i bydelen tidligere med en såkalt «returordning» hvor vi systematisk hjelper rusmisbrukere tilbake til hjemkommunen. Poenget er at hjelpeapparatet kjenner dem bedre lokalt og er bedre i stand til å sikre god oppfølging. Dette er noen av de tingene som fungerer, og som man heller bør bruke ressurser på enn sprøyterom.

Rune Aale-Hansen
St. Hanshaugen Høyre

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.