DEBATT: «Arbeidsfolk bør stemme rødgrønt»

 

  Foto: Arkivfoto

Åtte år med sammenhengende rødgrønt styre viser at dette er å foretrekke for arbeidsfolk – framfor en borgerlig regjering.

Fagbevegelsen har fått gjennomslag for viktige saker. Arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven er sikre og bedret, skole og jernbaneprivatisering er stanset og en reform med full barnehagedekning er gjennomført, dog med et stort innslag av barnehagebaroner.

Spesielt når det gjelder arbeidslivet er avgjørende forskjeller mellom høyresida og dagens regjering. De rødgrønne har innført viktige tiltak mot sosial dumping som solidaransvar, innsynsrett for tillitsvalgte, tilnærmet likebehandling mellom innleide og fast ansatte, samt regionale verneombud, for renhold, hotell og restaurant.

STERKE MENINGER? Følg med på dittOslos debattsider her!

Høyre, Venstre og Frp har stemt imot alle de nevnte tiltakene i Stortinget. KrF har stemt imot nesten alle. De borgerlige partiene hevder at flere midlertidige ansettelser og fleksible arbeidstidsordninger vil gi utsatte grupper jobbmuligheter.

I realiteten blir de flere løsarbeidere og økt usikkerhet for de ansatte.

NHO er enige med de borgerlige og motarbeider at tariffavtalenes minstelønnssatser skal være nedre grense for avlønning. NHO og Virke tar til orde for lovbestemt minstelønn. Det er farvel til den norske modellen.

Gjennomføres dette vil det undergrave tariffavtalene og bidra til at flere får så lav inntekt a de må ha to jobber eller trenger sosialhjelp ved siden av jobben for å klare seg. Frp angriper tariffavtaler, streikeretten, arbeidsmiljøloven og skattefradrag for fagforeningskontingent.

Det er derfor helt klart at alle som er opptatt av at alle skal ha gode og trygge arbeidsforhold og anstendig lønn må stemme på Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Rødt eller Senterpartiet ved høstens stortingsvalg.

Roy Pedersen, Leder, LO i Oslo

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.