Debatt: Bydel Grorud – eldresenter, barnehager og ungdomsklubb kan forsvinne

Forslaget om nedleggelsen av Huken og de andre små barnehagene er helt gale, mener Rødts Marn Rismyhr.

Forslaget om nedleggelsen av Huken og de andre små barnehagene er helt gale, mener Rødts Marn Rismyhr.

Byrådets budsjettforslag rammer alle bydeler, men Grorud, Oslos minste bydel, rammes ekstra hardt med et rammekutt på 20 millioner. I tillegg må bydelen ta inn 4,3 millioner som er brukt for mye dette året. I bydelsdirektørens budsjettforslag er dette foreslått inndekket ved å trekke inn 27 årsverk.

- Det betyr nedlegging av eldresenteret på Romsås, at tre små barnehager skal bort og at tre minoritetsrådgivere mister jobben, bre for å nevne noe.

- Det har vært mye positivt på gang i bydelen de siste åra. Alkoholbruk hos ungdom har sunket og ligger langt under misbruket på vestkanten. Andel innvandrere i arbeid er høyere enn i resten av byen. Langt flere barn går i barnehagen. Norskkunnskapene øker. Ungdomsklubbene er populære og har tilbud som lokker fram ungdommens talenter på mange områder. Integreringen går faktisk bra, sjøl om media ofte framstiller det annerledes. Oppi dette kommer neste års budsjett som en ødeleggende kalddusj. At stat og kommune samtidig bevilger million på million til dyre prestisjeprosjekter gjennom Groruddalssatsinga, er vanskelig å forstå. Men det er kanskje fint å få komme til Groruddalen å klippe snorer innimellom?

- Bydelsdirektørens jobb er å legge fram et budsjett i balanse, og da må det kuttes når bydelen får for lite penger. Men heldigvis er det ikke Rødt oppgave å godta dette. Vår oppgave er å holde våre løfter og se til at beboerne får dekket sine behov. Det er ikke vår oppgave å gi vår stemme til det vi mener ødelegger for folk i bydelen. Neste års budsjett inneholder så grove kutt at et samstemmig bydelsutvalg etter min mening burde sendt det tilbake til byråd og bystyret. Det vil ikke skje uten et sterkt press fra beboerne i bydelen. Da må befolkningen først få vite hva som står på spill.

- Når tre barnehager skal bort, vil barna bli flyttet inn i større barnehager. Dette skjer ene og alene av økonomiske grunner. De små barnehagene krever for mange ansatte, blir det sagt. For å spare personalutgifter har bydelen bygd mange store barnehager de siste åra. Dette blir veldig galt. Vi i Rødt mener at mange barn i bydelen vil trenge å være i en mindre barnehage hvor de har større sjanse for å bli sett. Tenk bare hva det kan bety for å bygge sjøltillit og språkopplæringen.

- Bydelen har minoritetsrådgivere som hjelper innvandrere med å forstå det norske regelverket. Nå skal 3 av dem bort. Du kan si de er en slags kulturelle oversettere. De som har møtt bydelens tjenestetilbud og slitt med forskjellige søknadsskjemaer, vet hvor vanskelig det kan være, sjøl om vi er tvers gjennom er oppdratt med norsk språk og kultur. Vi i Rødt mener minoritetsrådgiverne svært viktige for bydelen vår. De kan hjelpe mange over en ellers uoverkommelig terskel. Folk fra tre store språkgrupper mister nå et slikt tilbud. Det vil være et tilbakeskritt for integreringsarbeidet!

- Møteplasser er et mye brukt ord i Groruddalssatsinga. Flerbrukssenteret på Romsås, som også fungerer som Romsås’ eldresenter, er en slik møteplass som nå kan bli borte. Flerbrukssenteret betyr mye sosialt for mange. For noen er alternativet å sitte aleine i egen leilighet. Flerbrukssenteret, som ligger vegg i vegg med Romsås senter, er en livlig møteplass som har billig matservering og er åpent for alle. Blir det borte, blir det stillere på Romsås senter, her hvor Groruddalssatsinga har brukt flerfoldige millioner nettopp for å få til mer liv.

- Dersom folk i bydelen vil bevare disse tilbudene, må de snu seg rundt så fort som mulig, sier Rismyhr, ellers vil de forsvinne! Hun avslutter med å utfordre ungdommen på Kalbakken spesielt: Bydelens eldste ungdomsklubb ligger her. Den vil også forsvinne nå, om ikke dere ikke tar tak og protesterer.Maren Rismyhr

BU-representant, Rødt

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag