DEBATT: «Bygg små leiligheter og fjern egenkapitalkravet»

Ungdom stenges ute fra boligmarkedet på grunn av de høye prisene. Regjeringens politikk fører til stadig økning. Selv små leiligheter fordyres fort med 500.000 kroner. Frp vil bedre nyetablereres økonomi og redusere byggekostnadene.

Øk boligsparing for ungdom. Frp vil doble BSU til 300.000 kroner. Dette gir ungdom mulighet til å spare til sin første bolig.

Fjern egenkapitalkravet. Unge med god jobb og inntekt får ikke lån, selv om de kan betale. Vi vil la bankene vurdere den enkeltes økonomi og betalingsevne.

Fjern dokumentavgiften. Avgiften er i realiteten en flytteskatt på 2,5 prosent. Den er også urettferdig fordi den bare gjelder selveiere og ikke borettslag.

STERKE MENINGER? Følg med på dittOslo.nos debattsider her!

Tillat bygging av små leiligheter i sentrum. Unge og nyetablerere vil bo sentralt, og det blir derfor feil å påtvinge bygging av større leiligheter folk ikke har råd til.

Prioriter samferdselsinvesteringer i sentrale strøk. Flere kan da pendle på en fornuftig måte. Frp vil bygge bane til Ahus og Fornebu, t-bane tunnel gjennom Oslo og styrke veinettet.

Enklere regler. Regelverk og planprosesser er for komplekse, og saksbehandlingen for sen. Mer enn 20 offentlige etater kan gi innsigelser. Kostnader og risiko øker, og utbyggere vegrer seg for å investere. Selv enkle tiltak for private kan kreve bruk av arkitekt og advokat.

Rimeligere krav. Bevegelseshemmede skal som andre ha verdige boforhold, men alle boliger trenger ikke tilpasses for 1-2 prosent av befolkningen. Boligene blir dyre og lite brukervennlig. Tekniske krav og krav om passivhus kan fordyre med 5-10 prosent. Bygging av studentboliger stopper opp fordi de blir for dyre.

Vi er villige til å ta et krafttak for at flere skal kunne etablere seg i Oslo, det trengs bare politisk vilje.

Geir Karlsen Geir Hågen Karlsen, Stortingskandidat og styremedlem Oslo Frp

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.