DEBATT: «E-resept, et stort fremskritt!»

E-resepter kommer i større og større grad til å erstatte de tradisjonelle papirreseptene, derfor er det en stor fordel at flest mulig får vite hvilke muligheter de har for å holde oversikt over sine gyldige resepter og at de forstår hvordan systemet fungerer.

E-resept eller elektroniske resepter er en ny ordning utviklet av Helsedirektoratet. Gjennom e-reseptordningen kan leger lagre resepter elektronisk i en database som er tilgjengelig for alle apotek i landet. Dette gjør det mulig for legemiddelbrukere å få sine medisiner utlevert på hvilket som helst apotek ved å oppgi sitt personnummer. E-reseptordningen er et stort fremskritt innenfor rekvirering og –utlevering av legemiddel. Det er flere positive sider ved ordningen.

LES OGSÅ: Resept på papir er snart historie

En stor fordel med e-resepter er at de ikke kan forfalskes, noe som bidrar til trygg utlevering av legemidler. En annen viktig fordel er at det sikrer mot feil registrering av resept som kan være et problem ved de tradisjonelle papirreseptene. Dette bidrar til riktig legemiddelbruk, som er veldig viktig for å ivareta god helse og er derfor av stor betydning for både legemiddelbrukere og samfunnet. Ordningen gjør det også lettere for leger å ha oversikt over sine pasienters resepter og totale legemiddelbruk. En annen fordel er at ekspederingen går raskt, fordi alt står klart skrevet i systemet slik at apotekansatte slipper å registrere hele resepten, noe som kan ta litt tid.

Enkelte legemiddelbrukere mener e-resept gjør det vanskelig for dem å holde oversikt over sine gyldige resepter. Det er godt å vite for disse at de kan fortsatt ha denne oversikten ved å bruke tjenesten ”Mine resepter” på mineresepter.no hvis de har tilgnag til internett. Legemiddelbrukere som ikke har tilgang til internett har mulighet til å få en utskrift av sine gyldige e-resept på apotek eller hos legen, men denne viser ikke hvor mange ganger reseptene er reiterert, det vil si hvor mange ganger de kan brukes i tillegg til første gangen. Vanligvis pleier apotekansatte å informere kundene om hvor mye som er igjen på resepten. Ellers kan kunder også be apotekansatte om å notere dette ned på e-reseptutskriften, som de kan få på apotek eller hos legen.

I enkelte tilfeller legger leger e-resept på et referansenummer med hensyn til diskresjon. Dette gjelder for pasienter som ikke ønsker at andre skal ha tilgang til og/eller oversikt over deres resepter. Hvis e-resept legges på et referansenummer, blir resepten låst slik at apotekansatte ikke får tilgang til den ved kun å bruke kundens fødselsnummer. I slike tilfeller er det viktig at pasientene får med seg dette nummeret hos legen for å kunne oppgi dette på apoteket når de skal hente medisinene sine.

Jeg mener at e-reseptordningen har store fordeler både for legemiddelbrukere, leger, apotekansatte og samfunnet som helhet, og jeg vil oppfordre at så mange som mulig tar i bruk mineresepter.no, slik at man lettere kan holde løpende oversikt over sine resepter.


Arezo Hakimi
Farmasistudent ved Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo.
For tiden utplassert i praksis på apoteket på Manglerud

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.