DEBATT: Eldrerådets rolle i Nordre Aker

Eldrerådet er et lovpålagt organ i alle kommuner som velges ved kommunevalget. I større byer finnes et Eldreråd i hver bydel. I Nordre Aker er det syv faste medlemmer og to varamenn. Medlemmer skal være pensjonister og blir foreslått innvalgt av stedets pensjonistforening og andre frivillige organisasjoner som driver et aktiv arbeidet blant de eldre.

Eldrerådet engasjerer seg i de eldres velferd. I det vi holder kontakt med bydelens Seniorsentre og sykehjemmene kan vi understøtte disse institusjonene når det trengs. Vi har ingen økonomiske midler og tar oss heller ikke av enkeltsaker, men følger med i Bydelsutvalgets og administrasjonens beslutninger m.h.t. de eldres ve og vel. Vi kan ansees som en slags «vaktbikkje».

I Nordre Aker har vi arbeidet for en jevnlig tannlegeundersøkelse av pasienter i institusjon. Det samme ønsker vi å få gjennomført når det gjelder hørsel. Vi har dannet en gruppe som har undersøkt hvilken boform som er akseptabel for eldre mennesker; størrelse, beliggenhet osv.

Det nyeste tilbud i bydelen, Omsorg-pluss i Hareveien på Myrer, er et flott tilbud, men vi kan ikke si oss tilfreds med det, vi må finne flere muligheter for å skaffe eldre et adekvat bosted.

Vårt prosjekt for å få en rundbuss fra øverste Grefsen over Korsvoll og midtre Nordberg er dessverre skrinlagt av Ruter. Likeså stagnerer vi med en parkeringsplass ved Tåsen Seniorsenter, men vi gir ikke opp. Et «nei» er ikke alltid et «nei». Etter budsjettfremleggelse har vi gitt uttrykk for at de eldre ikke alltid må være en salderingspost når det gjelder sykehjemsplasser og andre boformer. Skal vi lykkes med våre formål trenger vi et godt samarbeid; politisk, administrativt og ikke minst med sykehjemmene og eldresentrene og det har vi i denne bydelen.

Helga Hars
Leder av Eldrerådet i Nordre Aker

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.