DEBATT: «Et sted å bo, men hvordan?»

 

  Foto: Illustrasjon

Aina Stenersen, nestleder i Oslo Frp, hadde et innlegg i Nordstrands Blad i forrige uke med overskriften «Ja til et sted å bo!» Overskriften er vel alle enige i, men i resten av innlegget er det mye rart.

Det er riktig at boligprisene har steget og fortsatt stiger kraftig her i landet, og spesielt i pressområder som Oslo. Men det er ikke kostnadene ved å bygge boligene som har skylda, for de har steget mye mindre enn boligprisene. Stenersen påpeker at boligprisene steg med 6,7 prosent fra august 2011 til samme måned i 2012, men hun glemmer at byggekostnadene for boliger bare steg med 3,3 prosent i samme periode. Og det kan vel heller ikke skyldes at «politikerne blander seg inn i områder de ikke har noe med å regulere»?

De politikerne som har ansvaret for at boligprisene har løpt løpsk her i landet, må være de som på 1980-tallet avviklet det meste av det vi hadde av reguleringer på dette området. Markedet skulle ordne opp, uten reguleringer ville markedet sørge for en balanse mellom tilbud og etterspørsel. Vi har sett hvordan det har gått, vi har fått en prisutvikling som Stenersen vel vil kalle naturlig, og som hun nå skriker opp om.

LES OM BOLIG PÅ DITTOSLO.NO HER

Stenersens kronvitne for å bevise at politikerne har skylda, er kravet om at alle nye leiligheter skal være universelt utformet, det betyr tilgjengelig for alle. Det er klart at det gjør boligene dyrere å bygge, på samme måte som alle andre kvalitetskrav som stilles til boligene. Men hvor hun har funnet tallet 300.000 – 400. 000 kroner hen, lurer jeg på, det er neppe i Statistisk Sentralbyrå. Som jeg har vist ovenfor, stiger prisene langt mer enn kostnadene, og det er en utvikling vi har sett i flere tiår, og det kan slett ikke forklares med myndighetenes reguleringer og påbud. Det er kanskje ikke noe urimelig krav at personer med funksjonsnedsettelser skal kunne velg bolig like fritt som andre?

Aina Stenersen starter innlegget sitt med å legge skylda på politikerne, og på slutten forlanger hun at regjeringen må ta tak i situasjonen. Stakkars politikere, kan vi si da.

Til slutt: Sosialistisk Venstreparti mener boligkrisa må løses ved en mye mer aktiv politikk fra kommunene og staten, dels ved å klargjøre tomter, dels også ved selv å være aktiv som byggherrer. Da kan også prisene presses nedover, selv om Frp og Stenersen vil finne at det er kunstig.Ole Jørgen Nyhagen (SV)
Nestleder i Sagene bydelsutvalg

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.