*Nettavisen* Nyheter.

DEBATT: Evig eies kun det tapte

 

Politikerne forakter borgerene, mener groruddølen som har skrevet dette innlegget. Han blir opprørt over helseministerens behandling av Aker sykehus.

Lokalavisen Groruddalen hadde 21. oktober i år et større oppslag med overskriften
– Vi lar oss ikke skalte og valte med!

LES SAKEN: – Vi lar oss ikke skalte og valte med!

Grunnen var Aker sykehus venners overrekkelse 19. okt. i år av oppropet fra over 700 lag, bedrifter og foreninger i Groruddalen til vår Helse og omsorgsminister Anne - Grethe Strøm Erichsen, som ikke fant denne overrekkelsen så viktig at hun møtte for å motta oppropet.

Det var ikke et hvilke som helst opprop, det er en liste på 6- seks meter og 20 centimeter, noe en norsk minister vel aldri tidligere har opplevet. For helseministeren var ikke dette stort og betydningsfullt nok. For meg fikk det ti lå tenke på Guinness rekordbok.

Vi har den seinere tid sett og hørt om politikerforakt, noe som stadig synes å spre seg i landet vårt. Det er imidlertid ikke folks forakt for politikere som er det viktigste. Det vi stadig opplever er politikeres forakt for borgerne, for deres meninger og deres krav og rettigheter.

Det må være hevet over tvil at heleministerens holdning og oppførsel overfor befolkningen i Groruddalen i første rekke, men også overfor kommune og stat, fagpersonell osv. kommer inn under denne betegnelse. Hele tiden har hun vist en arroganse som i andre sammenheng ville kunne fått alvorlige konsekvenser.

Gjennom media
har politikere, fremtredende personer innen helsevesenet og ikke minst Groruddalens befolkning bedt, henstilt til, krevd at helseministeren kommer på banen, at helseministeren nå skjerper seg, at hun nå griper inn og stanser galskapen. Dette har pågått gjennom måneder. Strøm Erichsen gikk nærmest i dekning og forble taus. Det virker som om hensynet til henne sjøl overskygger alt annet.

Jeg kan aldri huske at vi har hatt noe liknende, ikke så til de grader som i dette tilfelle.
Jeg har stilt meg spørsmålet; hvordan er det mulig at dette kan skje?
Forholdet er vel det at Helse Sør-Øst utøver en makt som ikke kan stå forhold til deres mandat. Man snakker om sterke kvinner som utgjør Helse Sør-Østs øverste ledelse.

Jeg tar med styreleder Steinar Martinsen. Da det ble kjent at Helse Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus hadde brukt 30 millioner av en bevilgning på 50 millioner til hjelp til rusmisbrukere, til å ferdigstille kvinneklinikken på Ullevål, svarte han på helseministerens drepende kritikk at den saken tok han med stor ro.

Sier ikke dette oss noe om styrkeforholdet? Situasjonen i dag er at HSØ kjører for fullt for å få alle overføringer av pasienter, helsepersonell osv. avsluttet i rimelig tid før 1. jan. 2011.

Forutsetningen for dette er at heleministeren fortsatt holder seg taus.
Når det hele er avsluttet vil hun komme frem og meddele at omorganiseringen er fullført, noe det ikke har vært mulig å stanse på grunn av alle millionene denne omorganiseringen har kostet.

Det er ingen tvil om at HSØ/OUS skalter og valter med oss groruddøler etter forgodtbefinnende.


Odd Carl Quilantang
52 år som groruddøl

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.