Gå til sidens hovedinnhold

DEBATT: «Fakta om vårt forslag»

Søndre Nordstrand Arbeiderparti mener Ståle Hagen (H) bommer grovt i kritikken av forslaget om eiendomsskatt.

MENINGER: Arbeiderpartiet i Søndre Nordstrand har på sine årsmøter vedtatt et forslag om å innføre eiendomsskatt. På bakgrunn av et intervju med Ståle Hagen (H) i Nordstrand Blad 28.2, føler vi et behov for å klargjøre en del av de helt håpløse påstandene han bringer til torgs.

Det er et viktig premiss for enhver anstendig politisk debatt at den blir lagt på et slikt nivå at begge parter anstrenger seg til det ytterste for å holde debatten på et saklig nivå. På dette området bommer Ståle Hagen grovt. Vi vil derfor klargjøre hva vedtaket egentlig dreier seg om.

Les også: Rike må betale mer

Utgangspunktet er at byen vår står overfor store økonomiske utfordringer i årene som kommer på viktige områder som boligbygging, samferdsel, skole, oppvekstkår og pleie og omsorg.

Vi mener at det høyrestyrte byrådet ikke viser tilstrekkelig handlekraft og politisk vilje til å møte disse utfordringene.

Les også: AKTUELL HISTORIE: Hadde mange argumenter for lavere eiendomsskatt

Samtidig ser vi at bydelenes budsjetter blir kuttet år etter år, og dette går i første rekke ut over bydelenes velferdstjenester. Vi ønsker derfor at Oslo kommune skal innføre eiendomsskatt fra neste kommunestyreperiode (2016).

Dette er altså et innspill til programdebatten vi skal ha i Arbeiderpartiet fram mot neste kommunevalg.

Vi har for øvrig fått mange positive tilbakemeldinger på vårt vedtak. Vi foreslår at eiendomsskatt skal innføres med et bunnfradrag og trappes opp til lovens høyeste sats så raskt loven tillater. Laveste sats er 2 ‰ og kan trappes opp med inntil 2 ‰ per år fram til høyeste sats som er 7 ‰.

Les også: - Hagen bidrar til å villede velgerne

Det innføres et bunnfradrag slik at boliger med en antatt markedsverdi på 4 mill. eller mindre fritas for eiendomsskatt.


Ved den årlige budsjettbehandlingen justeres bunnfradraget i takt med endringer i markedsverdiene på boliger. Hva blir konsekvensen for en bolig med en markedsverdi på 5 mill. kroner? Grunnlaget for beskatning blir 1 mill. kroner (5-4=1). Med en sats på 2 ‰ blir derfor årlig beskatning 2000 kroner.

Etter vårt syn er dette noe de fleste boligeiere kan leve med. Vi foreslår at eiendomsskatten øremerkes til investeringer i velferdstjenester for byens eldre og familier. Ståle Hagen sprer derfor bevisst desinformasjon om hva vårt forslag dreier seg om, eller enda verre: Han har ikke satt seg inn i forslaget, og det er meget alvorlig.


Morten Brenna, leder av Søndre Nordstrand Arbeiderparti
Elvis Chi-Nwosu, leder av Holmlia Arbeiderpartilag

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto