*Nettavisen* Nyheter.

DEBATT: Foreldre i Oslo vest er engasjerte

Artikkelforfatter og SaLTo-koordinator Unni Haug (t.h.), deltok i møtet med tema unge og rus sammen med blant andre Thalia Blanck i organisasjonen Voksne for barn. Arkivfoto: Karl Andreas Kjelstrup

Mange foreldre i Bydel Nordre Aker fortjener ikke pressens ensidige negative uttalelser som; vestkantfyll/rusbelte, overlater unge til seg selv i helger og ferier for å reise på de fine hyttene på Hafjell, osv.

Onsdag 9.2.2011 ønsket FAU-representanter fra Nordberg ungdomsskole foreldre og ungdom på 10. trinn velkommen til møte med tema unge & rus. FAU ved Grethe Moene og Hege Roll-Hansen i samarbeid med organisasjonen VOKSNE FOR BARN (vfb) ved Thalita Blanck og SaLTo-koordinator Unni Haug, sto klare i aulaen på Kringsjå for å ta imot foreldre og elever. Vi hadde i et samarbeidsmøte planlagt kvelden og var spente på om det ville dukke opp noen. Særlig ungdomsdeltakelsen var usikker da flere elever skulle ha prøve dagen etter og elevene seg imellom hadde blitt enige om ikke å møte opp.

Det ble ikke trangt om plassen, men ca. 25 aktive og engasjerte foreldre holdt koken gjennom kvelden. Assisterende rektor og sosiallærer møtte også opp, noe som viser ekstra engasjement og positivitet fra skolens ledelse. De tre ungdommene som møtte ble «permitterte».

Kveldens program; FAU ønsket velkommen, SaLTo-koordinator orienterte om stillingens innhold og om situasjonen for unge 12 – 18 år vedrørende rus og kriminalitet. Vfb informerte om organisasjonen og alle tilbudene til foreldre, barn og unge, ansatte, frivillige o.a. og la ut brosjyrer.

SaLTo-koordinator overtok igjen og representerte politiet som dessverre grunnet sykdom ikke kunne stille. Før gruppearbeidet var det satt av tid til spørsmål som kom på løpende bånd fra aktive foreldre. Mange spørsmål var rettet til politi og SaLTo-koordinator svarte så godt hun kunne, og fikk god hjelp fra en forelder som jobbet i politiet. Siste del av møtet ble brukt til gruppearbeid. Problemstillinger/spørsmål var laget på forhånd av FAU.

Hva skal vi være forberedt på og hvordan skal vi reagere? Hvordan kan vi få til en best mulig dialog mellom foreldrene og ikke minst mellom ungdommer og foreldre rundt rusproblematikk? Dette er noen av spørsmålene foreldrene er opptatt av.

Foreldrene ble delt opp i to grupper. Begge gruppene fikk de samme problemstillingene/spørsmålene. Etter ca. en halv time var det en oppsummeringsrunde hvor Vfb og SaLTo-koordinator trakk i trådene.

Punkter som hjemme-alene-fester, overnatting borte og hvordan sjekke sannheten i det, hvordan reagere når egne/andres ungdom kommer beruset hjem, varsler vi andre ungdoms foreldre når vi ser/får vite at deres ungdom har drukket/bærer på alkohol, hjemmetider osv. ble diskutert. Foreldrene delte gode ideer/tips, pekte på dilemmaer og snakket om ting de synes er vanskelig å takle.

Retter en hjertelig takk til dere engasjerte foreldre som stilte opp. For mer informasjon:

– www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no
– www.vfb.no / vfb@vfb.no
– www.salto.oslo.no

Benytter anledningen til å takke natteravnene i bydelen for en meget god innsats gjennom mange år. Husk; foreldre er de viktigste forebyggerne barn og unge har.

Unni Haug
SaLTo-koordinator

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.