Gå til sidens hovedinnhold

DEBATT: Gi sykehjemmene større selvstendighet

Bystyret vedtok 23. januar, mot stemmene til Ap og SV at byens 32 kommunale sykehjem skal få egne driftstyrer, foreløpig som en prøveordning. Dette er et forslag som Venstre fremmet for 3 år siden.

For Venstre er det et viktig prinsipp at kommunale virksomheter som f eks skoler og sykehjem, skal få størst mulig frihet til å utvikle sin egenart og derigjennom sikre god kvalitet i tjenestetilbudet og en solid og effektiv drift.

I Oslo har vi i mange år hatt en ordning med driftstyrer i skolen. Det har gitt skolene en selvstendighet som de ellers ikke ville hatt. Resultatene viser at driftstyre og rektor styrer skolene mot stadig bedre resultater innenfor den økonomiske rammen som bystyret fastsetter.

Det er ingen grunn til at vi skal ha mindre tillit til våre sykehjem. Tvert imot er Venstre sikker på at økt selvstyre vil utløse kreativitet som bidrar til gode resultater både kvalitativt og driftsmessig.

Så opplever vi i bystyret at både Ap og SV stemmer imot forslaget om driftstyrer. At Ap er tilhenger av sentral styring, er ikke så overraskende. Men at SV tok samme standpunkt, er mer ubegripelig. Begge partiene hadde muligheten til å vise at de har tillit til at sykehjemmene er i stand til å ta gode lokale beslutninger. Men de sa nei.

Kjell Veivåg
Ventres bystyregruppe

Reklame

Husker du disse to idiotene?