Gå til sidens hovedinnhold

DEBATT: «Hurra for Ekebergparken!»

Noen av oss har bodd her, lekt, vokst opp med og vandret i Ekebergskogen 30 år før Marianne Sunde og andre «motstandere» begynte å bruke parken. Og vi har også brukt den i de siste 24 år, sammen med de som nå er motstandere av hva som skjer med en avgrenset del av, jeg gjentar: En avgrenset del av Ekebergskogen.

Les også: Marianne Sunde: – Hjertet av Ekeberg blir et Disneyland

Fortsatt vil store områder på begge sider av Kongsveien, nord for Valhallveien, rundt Brannfjell, Lille Ekeberg og Ryen Varde forbli byskogområder omtrent slik de har vært i generasjoner allerede.

Selv regner jeg meg for et «naturmenneske» og har stor interesse av dyre-, fugle- og planteliv.

Men også av menneskeliv, i en hovedstad som vokser.

På vegne av det store flertall av bydelens og byens befolkning som er positive til den opprustning som nå skjer: Jeg skulle ønske at Marianne Sunde og hennes meningsfeller også tok seg tid til å vurdere bl.a. følgende:

Ekebergskogen har neppe noen gang siden kommunen overtok og kjøpte opp arealene, vært ment å være «uberørt» eller «urskog». Nei, dette er en byskog, et tilbud til byens befolkning, friarealer til å brukes og gjerne slites på, i uttrykkets beste mening.

Ifra starten ble det også anlagt turveier, smijernsgjerder og benker, og i nyere tid oppslagstavler med info om f.eks. fornminner.

På nittenfemtitallet og fremover, hadde kommunen saueflokk som ble gjetet rundt i området. Senere hadde også Edvin K. Thorson sauer og geiter som fikk lov å beite rundt i skogen. Beitedyrene og Oslo Kommunes Parkvesen holdt undervegetasjonen i sjakk, kratt og ustelt byskog ble ryddet.

Les også: Christian Ringnes inviterer deg til folkefest

Enhver skogkyndig person kan med et raskt blikk konstatere at mesteparten av den underskogen som det fortsatt er mye av i området, den har vokst opp i løpet av de siste 30 årene. Før den tid var skogen rett og slett mer frisert enn den er i dag. Skal vi da være livredde for om det noen steder tynnes ut og tilbakeføres litt av den utsikten som tidligere har vært?

All ære også til Rune Gerhardsen som for noen år siden tok til orde for og bidro til, at det ble laget noen lysninger i skogen langs Kongsveiens fine trase.

I eldre tider bidro også befolkningen i gamle Oslo, ved at de dro opp i Ekebergskråningene og sanket ved, antagelig med kommunens velsignelse.

Min farfar vokste opp i Schweigaardsgate og bodde i Holtet Hageby ifra 1925 til 1984. Han var en ihuga vedsanker i disse områdene, også med velsignelse ifra Parkvesenet.

På 1970-tallet hadde jeg sommerjobb i Parkvesenet. Jeg klippet gress på plener og kantarealer i deler av det nå omtalte parkområdet. Disse arealene har grodd helt igjen i løpet av de siste 30 år!

På samme vis er det som på 1950, -60 og 70-tallet var velstelte turveier og byskogområder, gradvis blitt mer og mer uryddig, ustelt, herpet med, til dels ødelagt og ikke vedlikeholdt av Oslo kommune.

Les også: Nå kan også du bli en skulptør i Ekebergparken

Jeg har vært frustrert og er det til dels fortsatt, over kommunens manglende innsats her. Også for de store områdene som nå ikke er berørt av «det nye» parkområdet.

Kjempefint at en del av Ekebergskogen er blitt naturreservat. Det bør vel glede og berolige alle meningsparter! Det eneste som her vil bli stelt, er utrenskning av plantearter som truer reservatets egenart.

Etter også å ha levd med Ekebergrestauranten da den var kommunalt eid men utleid på korttidskontrakter, med den følge at den alltid så «sliten» ut: Etter å ha levd med en ny privat eier som lot den forfalle ytterligere: (Selv var jeg også med på en initiativrik dugnad på denne tiden: En gjeng frivillige sjeler ryddet hele området rundt restauranten, som da nærmest så perverst ut! ): Etter alt dette pluss hele områdets utvikling, eller rettere mangel på utvikling de siste 30 år: Da var det med nysgjerrighet og optimisme at jeg og mange med meg, registrerte hva nye private eiere og drivere av Ekebergrestauranten fikk til, og hvor mye de investerte.

På det verste ble det påstått at Ringnes & co med sine parkplaner ville rasere områder like store som et 30-tall fotballbaner. For noe tull.

Tidlig i skulpturparkprosessen skrev jeg et innlegg i Aftenposten «Vi bør ta sjansen». Jeg påsto da at fugler og annet mangfold fortsatt vil kunne leve side om side med en oppgradert og bedre tilrettelagt del av Ekebergskogen. Dette mener jeg fortsatt. Og jeg tror et stort flertall av byens befolkning mener og vil komme til å mene det samme!

Les også: Slik blir den nye Ekebergparken

Fornminner: Ja, området er rikt på fornminner og noen av disse vil nå bli mer synlige for folk flest + at f.eks lærere og andre ekskursjonsledere på mye lettere vis kan ta med en gruppe, vise fram fornminner og lese informative plakater.

Veier og gangstier i dette begrensede området av Ekebergskogen har til nå mildt sagt vært utfordrende for eldre, barnevogntrilllende og funksjonshemmede. Nå kan vel alle være enige om at også disse byens innbyggere får et bedre byskogtilbud enn noen gang før!

Hurra for at det finnes bypatrioter og rause stiftelser, selv når byens kommune svikter.

Og hurra for Ekebergparken!

Torkil Skaug, Holtet Hageby og Ekeberg

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 70,55 øre - fastpris 24,90 øre