*Nettavisen* Nyheter.

DEBATT: «Hva er kvalitet for barna?»

Kronikkforfatteren mener kvalitet i barnehagene ikke nødvendigvis har sammenheng med at det foretas mye kartlegging. Foto: Illustrasjonsfoto fra Tjuvhomen barnehage

I stadig økende grad blir standardiseringer, kartlegginger og målinger pålagt barnehager og skoler for å sikre kvalitet og resultatoppnåelse. For det første er ikke dette ønsket av dem som jobber med barna. For det andre er dette å begynne i feil ende når grunnforutsetningene for kvalitet i norske barnehager og skoler brytes ned.

Noen eksempler:

  • Det mangler cirka 4.000 kvalifiserte barnehagelærere. Det mangler cirka 15.000 lærere med godkjent kompetanse.
  • Cirka 200 000 barn går hver dag på skoler som ikke er godkjent etter forskrift om miljørettet helsevern.
  • Barnehager og skoler blir bygd med for lite ute- og inneareal.
  • Stillinger innen støttesystemer nedlegges.
  • Ressurser til pedagogisk ledelse blir kuttet. Det blir sjelden satt inn vikarer.
  • Cirka halvparten av kommunene kutter i budsjettene for barnehager og skoler i 2014.

Tror politikere at disse ødeleggende faktorene for kvalitet endres ved å benytte standardiseringer, kartlegginger og målinger av våre barns ferdigheter og læring? Blir barna våre «bedre barn» av å bli plassert i flere skjemaer, sammenlignet med andre barns skjemaer og andre barnehagers og skolers skjemaer? Får barna flere og kompetente voksne rundt seg av flere standardiseringer, kartlegginger og målinger? Får barna bedre tilpasset læring av dette?

For noen år siden var jeg på et foredrag av Rolf Rønning, professor i sosialpolitikk ved Høgskolen i Lillehammer. Han fortalte denne historien: En mann står under en lyktestolpe og leter tydeligvis etter noe. En annen mann kommer forbi og spør hva han gjør. «Jeg leter etter lommeboken min», sier han. «Er det her du har mistet den?». «Nei, men det er her det er lys».

Barna våre trenger ikke løsninger som lærerprofesjonene verken har spurt om eller ønsker, men overholdelse av de grunnforutsetningene for kvalitet som allerede finnes. De politikerne som våre barn fortjener forstår dette.

Ole Otterstad, fylkesstyrerepresentant Utdanningsforbundet Oslo

FØLG OSLO-DEBATTEN HER:

«Jeg er gråten nær – provosert til randen»

«Et gufs fra fortiden»

«Jeg er mer enn en bleieskiftarbeider»

Annonsebilag