*Nettavisen* Nyheter.

Guri Melby (V)

DEBATT: «Jeg tar brannberedskapen på alvor»

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby var mandag i møte med tillitsvalgte og røykdykkere på Oslo Hovedbrannstasjon. Hun vil enda ikke love endringer i bemanningen hos brannvesenet, men sier hun tar bekymringene på alvor. Foto: Foto: Trine Solberg

På lederplass i DittOslo den 20. mars blir jeg betegnet som uansvarlig når det gjelder brannberedskapen i Oslo. Bakgrunnen er uttalelser fra tillitsvalgte og brannmenn i Oslo Brann- og redningsetat (OBRE) om at lav bemanning, spesielt blant røykdykkere, går på bekostning av beredskapen. I lederen sies det at «(…)varslene må lyttes til, og deres informasjon ettergås umiddelbart. Noe annet er uforsvarlig og uansvarlig». Til det vil jeg si følgende: Jeg tar både kvaliteten på brannberedskapen og arbeidssituasjonen til de ansatte på stort alvor, og jeg lytter til hva de ansatte har å si.

Som byråd er det jeg som har det overordnede ansvaret for at alle etater i min sektor utfører de oppgavene de er satt til å gjøre, ut fra et budsjett vedtatt i bystyret. Det betyr også at det er et system for hvordan vi følger opp saker, både de som omtales i media og de som pågår uten nevneverdig søkelys.

Jeg har lyttet til de innspillene som har kommet, både gjennom media og via interne kanaler, og vi har tett dialog med etaten for å gå dypere inn i hva som er utfordringene, og hvilke løsninger vi kan finne.

En diskusjon om bemanning og beredskap ønsker jeg velkommen, fordi brannvesenet utfører en svært viktig oppgave i samfunnet. Gjeldende risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) på brannvernområdet legger grunnlaget for dagens dimensjonering av vaktstyrken. Oslo Brann- og redningsetat har en bemanning som oppfyller kravene fra statlige myndigheter.

Ut fra dette og de tilbakemeldingene jeg får fra brannsjefen kan jeg si at brannberedskapen i Oslo er forsvarlig.

Men at beredskapen i dag er god betyr ikke at vi skal legge lokk på debatten eller lukke ørene for ansatte og deres tillitsvalgte. OBRE skal innen utgangen av 2014 lage en ny ROS-analyse med tilhørende tiltaksplan for beredskap. Her er spørsmålet om bemanning et naturlig tema, og det som kommer fram i denne analysen vil være viktig i den videre politiske debatten og budsjettarbeidet.

Debatten rundt beredskap kan imidlertid ikke utelukkende dreie seg om antall røykdykkere på jobb. Det er mange faktorer som påvirker beredskapen. Innsatstiden, som måles fra når alarmen går og til første brannbil er fremme ved brannen eller ulykken, er i gjennomsnitt på 6 minutter og 15 sekunder. I den statlige forskriften er kravet satt til 10 minutter. Dette forteller meg at vi har et godt og funksjonelt brannvesen i Oslo.

Brann- og redningsetaten satser mye på opplæring og øvelser, og det er harde opptaksprøver for å bli ansatt. Høy kompetanse og stort engasjement gjør at oppgavene blir utført profesjonelt og raskt. Nettopp denne kompetansen blir ofte brukt ved nasjonale hendelser eller ved hendelser i andre kommuner. Det er kunnskap i alle ledd, og etaten greier å få frem ekstra ressurser ved store branner og ulykker.

I tillegg har etaten de siste årene satt ekstra trykk på det forebyggende arbeidet. Hva kan du og jeg bidra med for å unngå at det oppstår brann? Særlig eldre mennesker er en utsatt gruppe som får ekstra oppmerksomhet i dette arbeidet, og informasjon og motivasjon er viktige virkemiddel.

Det har i dekningen av denne saken vært mye fokus på penger, eller mangel på sådan. Det er imidlertid feil å si at det har vært entydig kutt i budsjettene til etaten. De siste ti årene har OBRE fått økt sine rammer jevnt og trutt, senest med fem millioner til styrking av beredskapen i 2014, og med tolv millioner til 110-sentral, nyansettelser og styrking av det forebyggende arbeidet i 2013.

Uansett beredskapsnivå kan vi aldri forsikre oss mot uforutsette kriser og ulykker. Mitt ansvar er å sørge for at kommunen er utrustet med de ressursene som trengs for gjøre skadeomfanget minst mulig. Gjennom dialog med brannvesenet, gode faglige analyser og en bevisst politisk satsing, vil jeg legge til rette for at Oslo forblir en trygg by også i framtiden.

Guri Melby (V), byråd for miljø og samferdsel

LES OM SITAUASJONEN I OSLO BRANN- OG REDNINGSETAT HER:

Brannmann: – Farlig mangel på røykdykkere

Byråd Guri Melby mener brannberedskapen i Oslo er god

Varaordfører Libe Rieber-Mohn krever at brannmennene blir hørt

I møte med kommunen: Brannmenn har tro på lysere tider

Byråd på besøk hos brannvesenet: Vil ikke love økt bemanning

«Uansvarlig av byråden å ikke ta brannmennene på alvor»

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag