*Nettavisen* Nyheter.

DEBATT: Krav om medmenneskelighet

Forfatteren av debattinnlegget mener Bydel Bjerke burde finne penger til å opprettholde bofellesskapet i Skogvollveien.

Et rop om hjelp fra en far til ei av de svakeste i samfunnet

Et lite bofellesskap for fire beboere gjennom 22 år Skogvollveien skal avvikles. Et hjem som er tilpasset den enkel beboers behov, krav og ønsker. Disse beboerne har ingen mulighet til å selv stille krav til dere, men er avhengig av oss foresatte. Derfor dette ropet om hjelp og medmenneskelighet.

I budsjettforslaget fra bydel Bjerke går det fram at Skogvollveien skal avvikles. Dette fikk jeg greie på tre uker før jul og hvilken jul vi har hatt, med forbannelse over saksbehandling og mangel på informasjon, samt bekymring for våre barns framtidige situasjon. Rett nok gav folkevalgte i bydelen oss et pusterom og mulighet for medvirkning i prosessen. Men selv her brukes hersketeknikker som splitt og hersk ved å prøve å sette de enkelte beboere opp mot hverandre, gjennom separate møter.

Jeg registrerer med frustrasjon og forbannelse det skuespill som utfoller seg ved inngangen til et nytt år fra de folkevalgtes side. Skrytelister over alt de har utrettet i det gamle, samt hva de skal gjøre i det nye.

Krangel om hvem som har gjort hva, eller ikke gjort det, er en gjenganger, som om det er interessant.

Verre er
alt det papir som produseres av byråkratiet for å fortelle hvor dyktige de er til å gjennomføre de pålegg og vedtak de folkevalgte kommer fram til. Gud vite hvor mange tonn papir som brukes til dette. For å få dette til kreves lover, forordninger, regler, hele den byråkratiske suppa som skal gi dem nødvendig makt og midler mot de svakeste blant oss.

Dette fører til at det bare er A4 samfunnet er ivaretatt og alle skal, som ikke kan tilpasses dette, falle utenfor og bli en salderingspost. Dette er det enkelt for byråkratene å forholde seg til. De folkevalgte kan toe sine hender å fraskrive seg saken, ved å vise til gjeldene bestemmelser. Dette er sikkert ikke den situasjonen folkevalgte opplever, men for meg føles den slik.

Vår høyeste
folkevalgte sa i sin nyttårstale at alle i Norge skulle få den hjelp og støtte de har krav på.

Partileder for det partiet som nå skal fronte den nye norske velferdsstaten sier at det skal være valgfrihet og enkeltindividet selv skal kunne bestemme hvordan det skal ha det.

Partiet for folk flest vil at alle skal ut på anbud og flyttes rundt som pakker ved utløp av hver anbudsperiode, for å få mest mulig ut av pengene.

Hva de andre partiene mener har jeg ikke klart å finne fram til.

Felles for alle er at ingen har spurt hvordan vi som er rammet opplever dette. Det har byråkrater, økonomer og såkalte eksperter svart på for oss. De vet jo så mye bedre.

Min foreldregenerasjon
bygde landet etter krigen. De folkevalgte var ikke enige da heller, men de fikk ting gjort du kunne stole på dem. Dagens folkevalgte er mer opptatt av utenforliggende ting samt å kaste dritt. Dette mener jeg mye om, men dette er nok i denne omgang.

Jeg ber til slutt om at ordene, at alle i Norge skal få den hjelp å støtte de trenger, også skal gjelde for min datter Heidi og alle berørte i Skogvollveien. Det er lett å bruke det forslitte “det gode må ikke bli det bestes fiende”. Hvem bestemmer hva som er det beste, når et trygt og flott bofellesskap med en fantastisk og stabil betjening, erstattes med noe stort, skremmende og ukjent.


Knut Nilsen
Far til Heidi Nilsen

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.