DEBATT: Målet med Lasso er å hjelpe folk ut av misbruk

Sosialbyråd Anniken Hauglie (H) åpnet forrige uke Lasso-prosjektet. Hun mener tiltaket er et viktig ledd i å hjelpe rusavhengige ut av sin avhengighet.

Sosialbyråd Anniken Hauglie (H) åpnet forrige uke Lasso-prosjektet. Hun mener tiltaket er et viktig ledd i å hjelpe rusavhengige ut av sin avhengighet. Foto: FOTO: MARTE KRISTIANSEN

Det er ikke umiddelbart lett å se hva Arild Knutsen, Foreningen for human narkotikapolitikk, har som målsetting med sitt debattinnlegg på ditt Oslo.no 18. januar, utover å vise sterk motstand mot forsøk på å bedre rusomsorgen, og at utdeling av heroin er svaret på alle spørsmål. Om det er en ideologisk sperre å mene rusomsorgen kan bedres uten at heroin blir delt ut i statlig regi, ja, så lever jeg godt med det.

Da Prosjekt Lasso ble omtalt i NRK i juni, etter at Oslo bystyre hadde bevilget én million til driften, sa Knutsen at det var fantastisk hvis det kunne bli utlevert Subutex på lavterskelstedene, og at det var akkurat det vi trengte.

Noen måneder senere er prosjektet en realitet. Helse Sørøst, som først ikke ville støtte prosjektet, er nå en aktiv deltaker. Tretten lavterskelbeboere har begynt med medikamenter. Prosjektet står i ferd med å åpne også for andre enn dem som bor på Dalsbergstien.

STATSBUDSJETTET 2011: Oslo får «ruspakke»

REGJERINGEN SNUR I RUSPOLITIKKEN: Litt rart, men det er jo ingen skam å snu

Knutsen er altså i utgangspunktet fornøyd med at det nå er etablert en lavterskel substitusjonsbehandling, men er nå kritisk til medikamentet Subuxone. Han er også kritisk til Subutex, jfr. henvisningen i hans innlegg til artikkelen i Dagsavisen.

I den ideelle verden hadde det ikke vært behov for substitusjonsbehandling. Slik behandling løser heller ikke alle problemer for rusmiddelmisbrukere. Alle kan ikke bruke det – det finnes så vidt jeg vet for eksempel ikke noe substitusjonspreparat for amfetaminbrukere. Mange ønsker heller ikke substitusjonsbehandling.

Derfor er det viktig å satse på en bred og sammensatt rusbehandling som tar høyde for at alle er forskjellige og et problematikken er sammensatt og kompleks. Vi trenger mange ulike typer tiltak. Og vi trenger god kunnskap og forskning på effekten av dem.

For mange heroinmisbrukere er substitusjonsbehandling et alternativ, og her er det flere preparater å velge mellom. Alle disse preparatene har dessverre ubehagelige bivirkninger. Valg av preparat må også ta hensyn til dette. Ved metadon er det for eksempel større overdosefare, og både metadon og Subutex er populære på det illegale markedet.

Subuxone er et kombinasjonspreparat som består av både buprenorfin og nalokson. Nalokson er en såkalt antagonist til heroin, det vil si at det fører til at heroin ikke har noen virkning. Det vil gi sterke abstinessymptomer i løpet av fem minutter hvis en heroinmisbruker setter det med sprøyte. Derfor er det ikke populært på det illegale markedet.

Det er riktig at det er rapportert flere bivirkninger med dette preparatet, selv om denne forskningen fremdeles er beheftet med usikkerhet. Subuxone er utviklet for å begrense lekkasje til det illegale markedet og for å begrense injisering. Derfor er det også valgt som medikament i Lasso. Redusert overdosefare var også et argument for å velge dette.

Lasso gir på ingen måte opp de vanskeligst stilte. De er omgitt av personale som gir støtte i den vanskelige begynnerfasen, de får individuell behandling og de får hjelp til å søke seg videre hvis de ønsker ordinær LAR-behandling.

Arild Knutsen ønsker utdeling av heroin i Norge. Det er hans rett å argumentere for dette. Min er at vi først sikrer nok behandlingsplasser og et bedre tilbud som fanger opp alle de som ønsker og trenger hjelp til å komme ut av sitt misbruk. Jeg håper også at Knutsens agenda ikke fører til at han overser alle mulighetene brukerne i dette prosjektet har, og andre prosjekter som har som mål å løfte folk ut av misbruk.

Anniken Hauglie (H)
Sosialbyråd

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag