DEBATT: «Malmøykalvdeponiet ble en fiasko som myndighetene forsøker å skyve under teppet»

DYPVANNSDEPONI: Deponeringslekteren i arbeid mellom Malmøykalven og Langøyene i Oslofjorden.

DYPVANNSDEPONI: Deponeringslekteren i arbeid mellom Malmøykalven og Langøyene i Oslofjorden. Foto: Foto: Viktor Jæger

For 7 år siden trumfet Oslo Havn KF og SFT (i dag Klif, Klima- og forurensningsdirektoratet) igjennom prosjektet ”Ren Oslofjord” overfor kommunestyret på Nesodden og i bystyret i Oslo.Det var tidspress, bygging av senketunnel utenfor operaen og utbygging av Bjørvika. Og selvsagt behovet for å rydde opp på bunnen av havnebassenget. Dessuten trengte cruisebåtene dypere havn. Sjøbunnen var sterkt forurenset i verste fareklasse 5. Mattilsynet advarte mot å spise deler av fisk fanget i havnebassenget. Forurensningene skulle graves opp på billigste måte og etterpå legges i sjøen igjen litt lenger ut.

Overkjørt

Nesodden kommune ble overkjørt og Bystyret i Oslo ble lurt. Politikerne ble, med unntak av Ap og Krf, overbevist om at det lot seg gjøre å legge et ”lokk” over det såkalte dypvannsdeponiet etter at det forurensede bunnslammet ble flyttet lengre ut og vekk fra oppvirvlende båtpropellere. I stedet for å isolere slammet på land og få det fjernet en gang for alle, valgte man billigste metode ved å slippe slammet ut i sjøen igjen. Styreleder Bernt Stilluf Karlsen i det kommunale Oslo Havn KF påvirket beslutningen, godt hjulpet av en ubrukelig og fersk miljøvernminister Helen Bjørnøy. Hun er sikkert flink, men skulle aldri vært i den jobben.

Å grabbe løst, vannholdig, forurenset bunnslam fullt av kreftfremkallende miljøgifter med gravemaskin, frakte med åpenbare splittlektere for så å pumpe slammet ned i sjøen igjen, strider i mot enhver fornuft. Men det var billig.

Med trykk

Nedføringen av slammet skulle etter tillatelsen skje uten å pumpe med trykk. Likevel valgte man å bryte tillatelsen ved å pumpe med et kjempetrykk. Ingen hadde tenkt på at det var stein og skrot i det oppgrabbede slammet. Det skapte problemer fordi skrotet satte seg fast i pumpen. Dette ble løst ved å slippe ut skrotet rett i sjøen når ingen kontrollerte og ved å slå av målere. De som gjorde det, er dømt for miljøkriminalitet. Klif, som skulle oppdage dette, lukket igjen øyne og ører. ”Alt gikk etter planen”. Klif og dumpingspartnerne lurte både politikere og befolkningen. Politiet kom til kort fordi Klif var ”fag-etaten”.

Klif viste til månedsrapporter fra NGI hvor det stod at alle måledata var mottatt, selv om halvparten var borte. Klif var totalt uinteressert i opplysninger som kludret ved deres fine ”glansbilde”. Det var for lengst gått prestisje i saken.

Til bry

Den såkalte ”tildekkingen”, strider mot alle naturlover ved å tro at man kan få sand til å legge seg oppå slam under vann. Det ble advart på forhånd.

Med et tilsyn som Klif, som i stedet for å passe på, ble en partner i prosjektet, måtte det gå galt. Klif burde være glade for at andre utenforstående fulgte med og varslet, men sviktet i sin kontrollrolle.
Det gikk så langt at i stedet for å være glade for at noen fulgte med, ble varslerne oppfattet av Klif som aktivister som bare var til bry.
Klif’s prosjektdirektør Marit Kjeldby skrev i en feilsendt mail:
”Herregud...Kanskje en lur policy å ikke svare dem før vi må???”

Klif har avvist enhver kritikk. Ikke en eneste innvending av prosjektet er tatt til følge! Tvert imot hevder Klif fortsatt at prosjektet var meget vellykket. Sammen med Oslo Havn feiret direktør i Klif Ellen Hambro vellykketheten med blomster, kaffe og kaker. Lenge før sluttrapport forelå.

Bukken og havresekken

Oslo Havn og Klif valgte NGI, Norges Geotekniske Institutt, til å overvåke prosjektet. NGI hadde da på forhånd gått god for metodevalget. NGI skrev månedsrapporter om at alt var i orden, selv om halvparten av måle-dataene manglet. 1162 målekontroll-logger manglet. NGI ble tiltalt for miljøkriminalitet av politiet, ble først dømt, så anket de og ble frikjent i neste rettsinstans. Politiet klarte ikke å bevise jukset og saken ble ”advokatmat.” Det er også NGI som skrev rapport om at tildekkingen var meget vellykket. Rapporten tåler neppe dagens lys, men var kjærkommen for Klif. Alle giftdumpingspartnerne er nemlig tjent med å si at dette ble vellykket. Det beste var å forsøke å tie saken ihjel!

Politiet henla uten å løfte en finger

Vår anmeldelse av jukset i tildekkingen, altså det lovede ”lokket” over deponiet, ble i praksis henlagt samme dag. Klif lukket øyne og ører.
De gjorde alt de kunne for å slippe å vitne i rettsakene som fulgte.
For varslerne ble tatt. Voksne mennesker med miljøvernambisjoner.
Det er et paradoks at varslerne som påpekte svikten i prosjektet og gang på gang avslørte jukset, selv blir straffet. Varslerne- som direkte avslørte ulovlig miljøkriminalitet utført av Oslo Havn og deres allierte - blir dømt til å betale erstatning til de som er dømt for miljøkriminalitet.

Det strider mot enhver fornuft!

Dokumentarfilm

Regissør Anne Berit Vestby har i 6 år med sitt kamera fulgt arbeidene i Oslofjorden. Filmen er kjøpt av NRK, men jeg tviler på at de tør å vise den. Den blir i alle fall ikke vist før valget. Dette minner oss om forhold i land som vi ikke vil sammenlikne oss med.

Vi klarte ikke å stanse verken mudringen eller deponeringen i indre Oslofjord. Men det er ingen politikere eller myndigheter kysten rundt som tør å gjenta grisemudringen og deponibløffen fra skandaleprosjektet i Oslo havn. Havn etter havn kysten rundt løser nå problemene med strandkantdeponier hvor giften isoleres og fjernes fra kretsløpet.

De klarte ikke å legge et ”lokk” over deponiet, og de klarer heller ikke å legge et lokk over hele saken.

Sannheten kommer frem til slutt.

Folkeaksjonen Mot Giftdumping
Generalsekretær, Knut Chr Hallan

4494 timer

PS: Er det ikke påfallende at Langøyene, 300 meter fra deponiet, plutselig blir stengt etter at Klif påstår at de har fjernet 2000 kg kvikksølv, 85 000 kg bly, 2000 kg PAH og hele 40 KILO PCB fra indre havn?
DS

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.