*Nettavisen* Nyheter.

DEBATT: «Mer enn én milliard investeres i bolig»

ET HJEM: Byrådet vil kartlegge boligbehovet til vanskeligstilte. ILLUSTRASJONSFOTO Foto: Illustrasjonsfoto

Byrådet bygger sin politikk på at vi alle har ansvar for eget liv og egen velferd. Samtidig er det vår plikt å bistå mennesker som av ulike årsaker trenger hjelp. Da byrådet la frem sak om aktivisering mot fattigdom fremhevet byrådet betydningen av skole, arbeid og aktivitet for folks inntekt og levekår, og hvordan vi vil møte disse utfordringene.Byrådets folkehelseplan viser viktigheten av å jobbe forebyggende for å bedre folkehelsen, og fremhevet områder der en ekstra innsats vil gi gode resultater.

Å ha et egnet sted å bo, noe man kan kalle et eget hjem, er grunnlaget for alt. For helse, mulighet til å ta utdanning, få seg arbeid og for deltakelse i samfunnet generelt. Boligbehovsplanen som bystyret nå har behandlet er viktig at flere grunner: Gjennom en grundig kartlegging av boligbehovet til vanskeligstilte og til personer med nedsatt funksjonsevne synliggjør den et stort behov for ulike type boliger som skal dekke høyst ulike behov.

LES OGSÅ: Høyt forbruk av alkohol, hasj og røyk blant ungdom i Oslo vest

Og behovet varierer mellom bydelene. Den angir hvilke strategier som bør ligge til grunn for tilgang på flere kommunalt disponerte boliger, men viser også hvordan vi kan nå målet om flest mulig i egen bolig, det være seg leid eller eid. Vi har mange virkemidler som støtter oppunder dette arbeidet, og gjennom budsjettene har vi prioritert dette økonomisk. Mer enn en 1 mrd kr skal brukes til å investere i bolig, og vi har søkt om å øke lånerammen med 300 mill til startlånsordningen.

Bak alle tallene i denne planen er det mennesker med et potensial som de ønsker å få realisert. Om hun som i løpet av sitt voksne liv har bodd 38 ulike steder og som nå har inngått husleiekontrakt. Eller om de unge guttene som bor sammen i en kommunalt disponert leilighet og nå satser for fullt på utdanning og norskopplæring. Andre får hjelp til å få kjøpt sin egen leilighet for første gang, som igjen er positivt for enkelts mulighet til å ta del i velstandsutviklingen.

STERKE MENINGER? Følg med på våre debattsider her!

Aldri før har det blitt satset mer på å hjelpe flere på veien til egen bolig, til å få sitt eget hjem i Oslo. Målet er at flere vil få bolig tilpasset sine behov. Dette er blant byrådets prioriterte områder i årene som kommer, og jeg er glad for den oppslutning arbeidet har fått i bystyret.

Anniken Hauglie (H), byråd for sosiale tjenester

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag