*Nettavisen* Nyheter.

DEBATT: «Nye Bogstadveien – tenke først og grave etterpå!»

Beboerne i nærmiljøet frykter at trikken skal spise store deler av Bogstadveien. Foto: Foto: Sekretariatet for bytrafikk

Bolig- og strøksgate, handlegate, fotgjengeraksen Majorstuen – sentrum, tidligere riksvei, fremtidig kollektivtrasé. Det er mange som har interesser, og mange som vil påvirke. Butikknæringen vil ha kundeparkering og fortrenge beboerparkering, Statens veivesen ville beholde gate som del av riksvei 168 og Ruter vil ha fri bane for trikken.

Hvem har spurt de 20.000 som bor i strøket? Hvem har spurt de tusener som bruker Bogstadveien som rekreasjonsområde, til å gå aftentur med windowshopping eller stoppe opp på en av møteplassene for en prat. Hvem har spurt de som skal sende skolebarn langs eller på tvers av Bogstadveien. Hvem har spurt de eldre hjemmeboende med rullator, eller andre med funksjonshindringer som må krysse Bogstadveien hvor nye digre trikketog krever signalprioritering på bekostning av trygghet og trivsel for strøkets beboere?

LES OGSÅ: Ingen 11-trikk i Bogstadveien

Med andre ord: Har vi prioritert riktig, har vi valgt løsninger for de mange, eller har planprosessen blitt styrt av utvalgte politikere og organiserte særinteresser?

«Nye Hegdehaugsveien» viser hva vi kan vente oss. Smale fortau med ca 40 cm. ferdselareal, til gjengjeld er kantsteinsbredden økt fra opprinnelig ca 30 cm. til dagens ca 1,2 meter, langt mellom trikkeholdeplassene, mange parkeringsplasser, men ingen løsning for sykkel. De lokale vellene sa fra i god tid før arbeidsoppstart om at planene ville gi uforsvarlig trange fortau på kritiske punkter. Hjørnet av Hegdehaugsveien og Parkveien viser hvor galt det kan gå. - Skal de bli like galt på hjørnet av Holtegata og Bogstadveien?

LES OGSÅ: 43 cm fortau i Bogstadveien

Når nye fortau er så smalt at der to barnevogner møtes, så tvinges den ene ut i kjørebanen, da er det uakseptabelt. Likevel har hensynet til at Ruter skal kunne kunne kjøre sine «Italiatrikker» i sin fremtidsvisjon koblet to sammen til «trikketog» også i Bogstadveien gjort at ny plassering trikkesporene har spist nesten én meter fortausbredde.

Ruter har nettopp lagt frem en plan for hvorledes man kan øke kjørehastigheten for trikken. De har satt Bybanen i Bergen som målestokk. Gjennom signalprioritering i kryss og lengre avstand mellom stoppestedene, skal farten opp. Hvorfor det? Hva er det trikkene egentlig skal være? Skal trikken være bybane midt inne i Oslo?

Vi som bor ved Bogstadveien og strøkets tilreisende ønsker oss en annerledes trikk og lokalmiljø. Vi ønsker oss en trikk som er tilpasset til en fotgjengerprioritert strøksgate. Vår trikk skal gå langsomt, være lydløs og ha mange holdeplasser gjennom Hegdehaugsveien og Bogstadveien.

Erfaringene fra Thereses gate viser hvor galt det kan bli, om vi åpner for «Italiatrikkene» og gir dem fri bane.

Bymiljøetaten sier at det ikke er plass til sykkelvei i Bogstadveien. Der det kunne vært plass er den spist opp av parkeringsplasser for tilreisende. Problemet er at beboerne i området kommer til å sykle i både Hegdehaugsveien og Bogstadveien.

En liten titt på kartet viser at det ikke er gode alternativer. En plan som ikke tar høyde for det, og ikke som anviser løsninger, er en dårlig plan. Kanskje ligger løsningen i å ta bort noen parkeringsplasser, kanskje ligger den i en annen løsning enn de høye, universelle trikkeholdeplassene som tvinger syklistene til å sykle midt i trikkesporene i stedet for innenfor. Problemet blir ikke borte ved å tie om det.

Det var ikke beboerne, men butikkene, utvalgte lokale politikere og byrådets ønske om å kunne kjøre nye tunge «trikketog» som Statens veievesen for ca 10 år siden la til grunn for ny omfattende fundamentering av trikkespor i Hegdehaugsveien og Bogstadveien som daværende del av Riksvei 168. I 2010 ble gaten overført til Oslo og kommunen kunne selv bestemme.

LES OGSÅ: Full P-glede på Frogner

For å redde det fremtidige bomiljøet til ti tusener av beboere kan være nødvendig å begrense den unødvendige gjennomgående biltrafikken, og prioritere gaten for fotgjenger, syklister og en strøkstilpasset kollektivtransport med en ny Homansbyen T-banestasjon under bakken for tyngre, reiseeffektiv kollektivtrafikkavvikling og mindre lokaltrikk ovenpå.

Kanskje er det riktig å fjerne kantsteinparkering for tilreisende, lage plasser for varelevering og legge opp til signalsystemer som er tilpasset fotgjengertrafikk. I dag er varelevering i og langs Hegdehaugsveien og Bogstadveien kaotisk og utsetter gående for farer.

Vi trenger en kritisk gjennomgang av planene for «Nye Bogstadveien del 2» – fra Holtegata – til Sorgenfrigata, før gravemaskingrabben blir satt bakken. De lokale vellene bidrar gjerne med lokalkunnskap og med å arrangere folkemøter. Bydelsutvalget Frogner må synliggjøre sin berettigelse gjennom beboerinkludering og styringsvilje.

Svein Danielsen
Nils Chr. Tømmeraas, Homansbyen Vel og Svein Danielsen, Majorstuen Vel

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag