Gå til sidens hovedinnhold

DEBATT: Nytt "rådhus" ved Lambertseter sentrum?

Med henvisning til artikkel i Nordstrands Blad 21. januar, vil jeg komme med noen synspunkter.

Det Lambertseter trenger er flere trær, mer gress – ikke mer betong og asfalt! Og faktisk ikke mer trafikk. Det nye kjøpesenteret, som sikkert er en "nødvendighet", vil medføre ti ganger flere biler i Lambertseter sentrum enn forholdet er i dag. Og selv i dag er sentrum og Cecilie Thoresens vei til tider sterkt trafikkert.

Vi som bor i området i dag, er svært betenkt over utviklingen langs Cecilie Thoresens vei, og de reguleringsmessige inngrepene som har skjedd i nyere tid.

Parkeringsreguleringen som har skjedd i industriområdet, har medført at det parkeres på begge sider av veien, noe som gjør fremkommeligheten vanskelig, og til tider skaper køer fordi to biler ikke har plass til å passere hverandre. Sikkert en utilsiktet situasjon, men som en konsekvens av "smarte løsninger" for å tjene penger og regulere parkering, og uten at en konsekvensutredning er lagt til grunn.

Når det nye senteret åpner, vil selvfølgelig problemene forstørres mange ganger. Og dette er det ikke tatt høyde for, fordi det ikke finnes en enhetlig plan for hele området.

Våre lokale politikere har ikke vært på banen, og kommer sikkert ikke til å engasjere seg i fremtiden heller. Men våre stemmer vil de gjerne ha?

Planer om "rådhus" ved Solkollen.

Hvem eier tomten Cecilie Thoresens vei 12 i dag? At den er regulert til parkering, er vel en halv sannhet? Området der det provisoriske Legekontoret og Deichmann ligger, har vært benyttet som parkering for det gamle senteret. Resten av området er ryddet med hugging av store trær og planering av skogsbunn, for å gi plass til Skanskas brakkerigg og parkeringsbehov. Allerede en inngripen i natur de fleste vil synes er synd. Men sikkert "nødvendig for fremskrittet skyld". At denne tomten nå skal ryddes og "parkmessig behandles", og gi plass til to nye bygg, som henholdsvis skal romme bydelspolitikere og Nav, og dessuten helsestasjon o.a.

Og det skal bygges et amfiteater mot rundkjøringen i sentrum… Hva? Et amfiteater? Ikke greit å bli klok på arkitekter; et kulturtilbud midt i det mest trafikkerte knutepunktet på Lambertseter… Dette fratar prosjektet all seriøsitet – og dessuten; Hva skal bydelspolitikerne og Nav med nye lokaler? Er dette en strategi fra OBOS side for lettere å få igjennom byggeplanene? Og hva med behov for parkering til de nye byggene, økt biltrafikk og støy? Hva med skoleveien, trygghet for barna? Hva med skogen her, gresset, buskene og fuglelivet?

Nei, plant trær – og anlegg gjerne en park ned mot rundkjøringen! Men la oss få beholde naturen slik den er på resten av området til fordel for enda mer asfalt, sten, betong, biltrafikk og forurensning.

Og at denne omreguleringen og byggingen er unntatt konsekvensutredning? Dette siste kan umulig medføre riktighet; for konsekvensene av enda mer utbygging her på bekostning av nærmiljø og naturen, og med forsterkning av allerede problematiske trafikale forhold og forurensning, vil få en betydelig konsekvens for menneskene som bor og ferdes i området. I dag er skogen og Solkollen en effektiv buffer mot trafikkstøy og økt forurensning.

Bebygges dette området, er en av Lambertseters grønne lunger en saga blott.

Men, hvem bryr seg?


Reidar Gudmundsen Sand

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg