DEBATT: Om møbelforretninger

Øivind Carlsen fra Dælenenga gjør meg en visitt i Østkantavis nr. 12 hvor han gir uttrykk for en lengsel etter de gode gamle dager med møbelforretninger, herreekvipering og slakterier på Grünerløkka.
Nå er jeg usikker på hr. Carlsens motiver for innlegget, det kan virke som om han er mer opptatt av å raljere over mitt samfunnsengasjement, enn seriøst å anvise gode løsninger for bydelens utvikling.
Men jeg velger å ta utfordringen fra hr. Carlsen (hvem eller hva han måtte representere) på alvor og forsøksvis klargjøre noen misforståelser som preger innlegget hans siden hans leseferdigheter ikke er påtrengende gode.
Jada, jeg innehar formannsvervet i Grünerløkka Næringsråd som består av ca. 70 av bydelens foretak fortrinnsvis beliggende i Markveien og Thv. Meyersgate.
Videre er jeg engasjert i politikk og har sete i bydelsutvalget hvor vel de fleste har en tilknytning til en eller annen organisasjon relatert til arbeidslivet. Når det gjelder posisjoner eller roller i samfunnet, så finnes det regler for habilitet ved behandling av saker hvor noen kunne tenkes å bruke sin makt til egen vinning. Disse reglene har jeg inntrykk av at de fleste respekterer og forholder seg til.
Når det gjelder antall markedsarrangementer synes det som om hr. Carlsens leseferdigheter har sviktet totalt siden han har fått det for seg at markedsdagene angivelig skulle reduseres fra 12 til 6. De fleste folkeskoleelever ville ha observert at det i mitt innlegg var vist til et forslag som innebar en reduksjon fra 4 til 3 arrangement.
Under punkt 2 begynner hr. Carlsen å bli svært utydelig. Jeg får ikke tak på hva som plager ham her. Det står da vitterlig i mitt innlegg at bakgrunnen for ønske om å beholde fire markedsdager i året er for å beholde flest mulig av de foretakene som vi alle ønske oss flere av. Foretak som hr. Carlsen gir uttrykk for å savne.
Nå er det ikke sikkert at alle savner møbelforretninger like inderlig som hr. Carlsen, men de fleste av oss ønsker å ha de fleste nødvendighetsartikler innen rekkevidde uten å være prisgitt en transportetappe til nærmeste kjøpesenter.
Jeg må også si at det er og må være publikum selv som bestemmer hvilke butikker de ønsker i sitt nærmiljø. Dette viser de ved å aktivt sørge for at de ønskede foretak faktisk tjener penger på sin tilstedeværelse ved å legge igjen penger til firmaet.
Hvem i all verden skulle betale for å opprettholde driften av foretak som forsøksvis ønsker å selge en vare ingen ønsker å kjøpe. Skulle skattebetalerne bruke sine midler på ulønnsomme foretak istedenfor sykehus og barnehager.
Når det gjelder serveringsstedene på Grünerløkka så eksisterer de fordi bydelens beboere gjør det lønnsomt å drive slike steder her.Det er kanskje vanskelig å forstå for noen, men hvis flertallet av befolkningen ønsker å bruke fritiden sin på utesteder sammen med naboer og venner, hvem skal hindre dem i det og hvorfor. For at de skal sitte hjemme og se på TV?
Jeg kunne her selvsagt forklart hr. Carlsen hvorfor møbelforretninger ikke finner det regningssvarende å opprettholde driften i indre by, men det har noe med arealbehov og biltilgjengelighet for kundene å gjøre.
Bydelen har "herreekvipering", men det heter ikke det lenger.
Tilslutt, hvis det virker forvirrende på hr. Carlsen at bydelen heter bydel Grünerløkka og at denne bydelen har et sted som heter Grünerløkka på lik linje med for eksempel Dælenenga, så er det i henhold til flertallets valg i Bydelsutvalget. Personlig stemte jeg for Østre Aker, men ble nedstemt.
Men slik er det, det er ikke meningen at alle stedene i bydelen skulle hete Grünerløkka til fortrengsel for Sinsen, Ola Narr, Sofienberg, Rodeløkka etc., men vi valgte å kalle hele bydelen for Grünerløkka, eller bydel Grünerløkka.
Jeg takker hr. Carlsen for at han med sitt innlegg har gitt meg en unnskyldning for å utdype noen av de problemstillinger som mange av oss er opptatt av, selv om jeg skulle ønske at han kanskje skulle vært noe mer konstruktiv når han kaster seg inn i samfunnsdebatten. Det er så mye lettere å raljere over andre enn å blottlegge sine egne visjoner.

Ulf Granli
samfunnsengasjert

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag