DEBATT: På godt og vondt

Den som er politisk interessert vil alltid se en sak ut i fra flere sider på godt og vondt.

Jeg velger
å snakke om Søppelforbrenningsanleggene på Klemetsrud.

Vi kan skråle så mye vi vil om anleggenes totalitet, og belastning på nærmiljøet, men byens ettertraktede goder er ansett så store at våre anstrengelser blir på mange vis avspist.

Vi er bydelspatrioter, og vil kjemp mot negativene i form av lukt, støy, luftforurensning, beslag av arealer tiltenkt andre formål og trafikkbelastning. Det snakkes og skrives om flere titalls trailerlass per døgn av trevirke til Biobrenselanlegg. Er denne antatte trailertrafikken nødvendig?

Det planlegges en ny banestrekning kalt Folobanen. Trasse og høyde-dybde i terrenget er enda ikke fastlagt. I tillegg til dette nye sporet finnes i umiddelbar nærhet et T-banespor.

Mitt spørsmål til utbyggerne er: Er det mulig at disse banesporene kan gjøre jobben i stedet for trailerne?

Noen vil betrakte tanken som en drøm, utopisk tenkning! Ja vel, men intet nytt er blitt til ved å tråkke i gamle spor. Banenettene går og vil gå snublende nær Klemetsrud.

Eirik Halmøy

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.