*Nettavisen* Nyheter.

DEBATT: Prosjekt Ren Oslofjord har ikke vært vellykket

Varaordfører Aud Kvalbein skriver om prosjekt Ren Oslofjord. Foto: Arkivfoto: Øystein Dahl Johansen

- Sjøbunnen i Oslo havn ble ikke så ren som planlagt

- Kvalitetssystemet i prosjektet har hatt store mangler

- Sannheten om pumping av slammet er endelig kommet fram

Dette er noe av det som står om prosjekt Ren Oslofjord i en rapport fra Kommunerevisjonen som nylig ble behandlet i Oslo bystyre. Mange av motstanderne av Malmøykalv-deponiet har vært misfornøyd med rapporten. De syntes den burde vært mye skarpere. Men leser man det som står, inneholder den mye kritikk. Etter min vurdering er det ikke mulig å si at prosjektet har vært vellykket.

LES OGSÅ: Giftmotstanderne dømt – retten godtok ikke nødrett

Ren Oslofjord skulle gjøre sjøbunnen i Oslo havn ren og oppnå det vi kaller tilstandsklasse II der man mudret. Men klasse II er ikke oppnådd alle steder eller for alle miljøgifter til tross for at 96-99 % av den totale mengde farlige miljøgifter er fjernet. Egentlig er det uinteressant hvor stor mengde som er fjernet. Det viktige er giftinnholdet i det øvre laget som er eksponert mot vannet. Her beiter fisk og sjødyr, og det er dette øvre laget man ikke har nådd målet for. En av hensiktene med prosjektet var å fjerne kostholdsrådene mot å spise fisk i Indre Oslofjord. Men Mattilsynet har ikke endret sine kostholdsråd.

Rapporten fra Kommunerevisjonen har sett grundig på kvalitetssystemet. Dette systemet har vært omfattende, men likevel hatt feil og mangler. La meg sitere noe av det som står: ”Oslo Havn hadde ikke arkivert alle avviksmeldinger i sin prosjektdokumentasjon, verken elektronisk eller i papirformat. … I overkant av 80 rapporterte avvik var ikke dokumentert lukket i oversikten vi mottok sommeren 2008, enkelte av disse var registrert i 2006 …”

Det sies tilsvarende om endringsmeldinger. I sin oppsummering anbefaler Kommunerevisjonen at Oslo Havn ”sikrer at kvalitetssystemet som benyttes, til enhver tid er dekkende for arbeidsprosessene og sikrer etterlevelse av lover, forskrifter og andre myndighetspålagte krav.” Det er klar tale.

Oslo bystyre var veldig opptatt av økonomien for prosjektet da de diskuterte deponiløsninger i november 2005. Allerede de ufullstendige oversiktene som nå foreligger, viser at det er brukt mer penger enn forutsatt, enda det er utført mindre arbeid enn planlagt. Dessuten må man gjøre mer arbeid som man ikke har penger til.

SFTs konsesjon sa at det skulle bygges voller i deponiet der dette manglet naturlige vegger. Dette skulle skje når fyllingsgraden i deponiet nådde minus 66 meter. Dit kom man allerede i 2007, men først året etter snakket Oslo Havn med SFT om saken. Denne beskrivelsen i rapporten er underholdende, men veldig trist lesning. Selv ikke SFT tok her sin egen konsesjon på alvor.

En ting er jeg veldig glad for ved rapporten. Den forteller klart og tydelig at prosjektet har pumpet slammet fra første stund. Dette skulle ikke gjøres ifølge SFTs konsesjon, slammet skulle føres ned med tyngdekraften. I over ett år forsøkte prosjektet å skjule at man pumpet slammet. Nå har vi sannheten svart på hvitt fra Kommunerevisjonen: De pumpet. Årsaken til at dette punktet er viktig, er at slammet oppfører seg helt annerledes i vannet når det blir pumpet. Da kommer det bevegelse og føres opp i strømførende lag og blir spredt i fjorden. Sannheten om pumpingen burde egentlig ført til at målestasjonene hadde blitt plassert annerledes.

Etter at Kommunerevisjonens rapport ble ferdig, har Rambøll undersøkt tildekkingen av deponiet ved Malmøykalven. Hele 46 prosent er ikke tildekket etter SFTs krav, og det er ikke penger til mer tildekning.

Rapporten fra Kommunerevisjonen er ikke den endelige for prosjekt Ren Oslofjord. Den gjelder heller ikke hele prosjektet. Jeg ser fram til de endelige rapportene. Ut fra det som står nå, går det ikke an å si at prosjektet har oppnådd det man ville.


Aud Kvalbein,
varaordfører i Oslo (KrF)

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.