Gå til sidens hovedinnhold

DEBATT: Radarveien barnehage

Bydelsdirektør Per Johannessen uttaler på bydelssidene 25. mars, jeg siterer:

Byggearbeidene i Radarveien barnehage er nå i gang og vil bli sluttført i desember. Barnehagen ligger i Radarveien 92 og blir en fem avdelingers barnehage. Huset er gitt god plassering i terrenget og store deler av tomtem forblir urørt og tilgjengelig for alle. Prosjektet har hatt en grundig saksbehandling i Plan- og bygningsetaten. Som en del av prosjektet får Radarveien nå en oppgradering med fortau.

Radarveien barnehage vil aldri bli integrert fordi bygningsetaten har valgt å legge barnehagen på Lambertseters siste fjellkolle og utvide den til langt flere barn enn antatt. Den blir åtte meter høy, og vil rage en hel etasje over den øvrige bygningsmassen. Den vil stenge lys og utsikt for mange, mange eldre. Hvordan ville du Per Johannessen like å få et åtte meters høyt bygg foran dine stuevinduer bare åtte meter foran deg?

Per Johannessen vet godt at vi som bor i Nyhagen Sameie har kjempet en langvarig kamp for å få plassert barnehagen på et allerede flatt terreng. Nå har de borret, sprengt og kjørt bort tonnevis av stein. Hva har det kostet tro? Penger som kunne vært spart til et langt bedre formål. I tillegg har vi hatt en uutholdelig støy i nesten 12 timer daglig.

Kan du ikke lese kart Per Johannessen? Hvilken del av terrenget vil bli tilgjengelig for alle? Vi må jo regne med at lekeområdet vil bli inngjerdet.

De øvrige barnehager på Lambertseter er slik at lekeplassen er lagt mot ubebodd terreng, mens det her er lagt mot Nyhagen eldreboliger, og mange av oss som ikke klarer å komme oss ut har i hvert fall hatt gleden av å sitte på balkongen og høre på fuglekvitter og nyte utsikt til trær og blomster. Det vil bli et stort savn, og føre til at de eldre mister livsmotet, men pytt - de eldre skal jo snart dø likevel.
Sludder og løgn.

Hilsen Wenche Prøven

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året