Gå til sidens hovedinnhold

DEBATT: Sykepleierstreik i privatdrevne sykehjem - uforståelig?

Det er ikke bare Nordstrands Blad som sliter med å forstå hvorfor sykepleierne streiker denne gangen. Også jeg, som pårørende til en pasient på Midtåsenhjemmet, har hatt vanskeligheter for å forstå hva dette dreier seg om: Lønnskamp? Politisk kamp? Underminering av privat drift i sykehjemmene? NHO- Service har brukt sterke, harde ord som sverting og undergraving av private aktører i helse- og omsorgssektoren, og føler seg provosert av ordbruk og demonstrasjoner.

Er det så en bakstreversk gruppe som kjører snever interessekamp med en uskyldig tredjepart som offer og som vil sine egne arbeidsgivere til livs?

Nei, NHO-Service, så enkelt og svart/hvitt er det ikke. Etter 3 år med ønske om en forhandlingsløsning var tydeligvis begeret fullt og streiken et faktum. OK, slagordet «Pirat Sektor» kan oppfattes både uklokt og støtende, men kanskje det er et utslag av en dypfølt og ekte frustrasjon, som så må forstås deretter?

Jeg sitter ved min fars dødsleie og opplever sykepleiere som jobber under dispensasjon, som er glade i arbeidsplassen sin, som har respekt for arbeidsgiveren, og på tross av færre hender til å dele på jobben, gjør sitt ytterste for å lette situasjonen både for pasienter og pårørende i en svært krevende fase av livet. Her er det ikke et snev av fare for at situasjonen går ut over en uskyldig tredjepart.

Jeg opplever at streiken handler om retten til egen tariffavtale for en gruppe sykepleiere som kommer bl.a. fra en tidligere arbeidsgiver der dette var en selvfølge, det offentlige. NHO-Service krever at sykepleierne skal akseptere en allerede eksisterende tariffavtale som omfatter hjelpepleiere og ufaglærte. I offentlig sektor og andre deler av privat sektor er ikke dette hverken et krav eller en selvfølge fra arbeidsgivers side. Hvorfor skal dette tåles av noen og ikke andre? Den frie organisasjonsretten og forhandlingsretten er grunnfestet i vårt samfunn, men løsningen til NHO-Service ivaretar ikke dette. Med krav om en felles tariffavtale vil de tre grupper innen de privat drevne sykehjemmene lett bli satt opp mot hverandre, med de følger dette kan få for arbeidsmiljøet. Sykepleiernes forhandlingsrett utvannes når tre så ulike grupper legges inn under samme avtale, og forskjellene i lønn og andre ytelser mellom sykepleiere i det offentlige og det private kamufleres. Dette er ingen tjent med, en fremtid med A- og B-lag av sykepleiere, avhengig av avtale, med de følger dette vil få for rekruttering til sykehjemmene, og nyrekruttering til yrket på lengre sikt.

Jeg opplever streiken som en ulykkelig konsekvens av manglende vilje til å se helheten i pleie- og omsorgsektoren, og til å ta inn over seg langsiktige konsekvenser av en uheldig tariff-politikk. Jeg er ikke i tvil om, etter mye erfaring fra flere sykehjem som pårørende, både offentlige og private, at privatiseringen gir en positiv utvikling av sektoren totalt. Men det forutsetter vilje til å finne gode løsninger. Min jobb er på arbeidsgiveres side i de fleste sammenhenger, men akkurat nå er jeg dypt uenig i det syn NHO-Service representerer som arbeidsgiverorganisasjon. Jeg utfordrer Nordstrands Blad og opinionen generelt til å sette seg inn i sakens kjerne. Det er sykepleierne som fortjener vår støtte i denne konflikten.

Brit Krosby Hovde
Bedriftsrådgiver

Reklame

Ny Pyton-bok: Dette er Tommy Sydsæters favoritthistorier med Rhesus Minus