Gå til sidens hovedinnhold

DEBATT: Syv magre år er nok!

Det bestrides ikke at det er 10-12 års forskjell i levealder i Oslo. En mannlig renholder lever 10 år kortere enn en arkitekt. Oslo er klassedelt og skillet går i hovedsak mellom øst og vest i byen. Forskjellene øker.

LO i Oslo mener at innsatsen mot fattigdom og klasseskiller må forsterkes både av regjering og Oslos byråd. Høyre/Frp- byrådet mener derimot at det ikke er noe politikeransvar å utjevne forskjeller. Oslobudsjettet som de samme partiene framla i fjor høst, viser dette i praksis.

Dette er ingen ny situasjon. Kuttismen i Oslos bydeler foregår for syvende år på rad. I 2007 gikk alle bydelslederne ut og krevde mer penger til bydelene. Ved årets budsjettframlegg reagerte 10 av 15 bydelsledere og krevde mer til eldreomsorgen. Nytt av året var reaksjonene på byens vestkant.

Akersposten slo fast at ”aldri har den økonomiske situasjonen i Bydel Ullern vært verre”. (25.10.10) Lederartikler i lokalavisene kalte budsjettforliket mellom H, Frp, V og KrF for ”et spill for galleriet”. Aften har på lederplass slått fast at bydelene ”får for lite” og at budsjettkameratene ”bedriver ansvarsfraskrivelse”. (25.10.10)

I den etterfølgende debatten har det for utenforstående sett ut som et svarteperspill, der rødgrønn regjering, Høyre/Frp-byråd og bydelene skylder på hverandre.

Uansett er det et faktum at Oslo fikk 105 millioner av regjeringas eldremilliard. Sikkert for lite, men bedre enn ingenting. Disse pengene sammen med det alternative Oslo-budsjettet til Ap/SV, ville ikke bare ha hindret kutt, men i tillegg styrket bydelene og skolene.

Dette synliggjør at en annen retning er mulig. LO i Oslo oppfordrer til å ta lærdommer av siste årenes kutt i tjenestene. Byens befolkning kan aktivt snu utviklingen. Bruk stemmeretten ved kommunevalget til høsten - for en mer rettferdig politikk og et rødgrønt flertall.

Roy Pedersen
Leder for LO i Oslo

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg