DEBATT: Trafikksikkerheten rundt Grefsen skole

En ting bør både motstander og tilhengere være enige om, nemlig at man må prøve å få ned biltrafikken, skriver bystyrerepresentantene fra KrF og Høyre i dette innlegget.

En ting bør både motstander og tilhengere være enige om, nemlig at man må prøve å få ned biltrafikken, skriver bystyrerepresentantene fra KrF og Høyre i dette innlegget. Foto: Arkivfoto: Karl Andreas Kjelstrup

Flertallet i bystyret (Ap, SV, V og R) har bestemt at Kapellveien skal stenges ved Grefsen skole. Vi har tillatt oss å tale mot dette. Både tilhengere og motstandere av veistengingen er for øvrig opptatt av det samme – nemlig trafikksikkerheten rundt skolen og i området.

Så langt vi kan se, har tilhengerne av stengningen unnlatt å nevne den trafikkanalysen som Undervisningsbygg ba Civitas om å foreta i forbindelse med reguleringsplanen. Civitas igjen engasjerte Norsam AS til å utarbeide analysen.

Norsam endte opp med å anbefale at Kapellveien ikke måtte stenges forbi Grefsen skole, men at man heller burde innsnevre kjørebanen til ett felt forbi skolen og lage et opphøyet gangfelt. Med andre ord det forslaget som byrådet anbefalte for bystyret.

Norsam omtalte stenging av Kapellveien som flertallet gikk inn for. Om dette forslaget sier de at trafikken da vil overføres til gater som neppe er mer trafikksikre enn Kapellveien. I Kapellveien kjører det gjennomsnittlig 1 100 biler per døgn (årsdøgntrafikken). Stengning av Kapellveien vil føre til at disse bilene må kjøre inn på villaveier som ikke er beregnet for dette, samt kjøre lange omveier for å komme til bestemmelsesstedet. Dette vil gi økt total kjørelengde og dermed redusere trafikksikkerheten. Norsams konklusjon er dermed det motsatt av det tre naboer til Grefsen skole sier i et innlegg i Nordre Aker Budstikke 29. april.

Stenging av Kapellveien vil også gjøre at bussen ikke vil kjøre her lenger. Norsam pekte på at dette vil gi dårligere kollektivdekning i deler av området. Vi vet alle hva som skjer i slike tilfelle, folk tyr til bilen.

Vi finner det underlig at de som har villet stenge veien, ikke har vært opptatt av Norsams trafikkanalyse og av deres argumenter mot å stenge veien. Selv om Kapellveien ikke er noen stor vei i Oslo, vil stengningen av en slik vei ha konsekvenser for trafikkbildet i området som hadde krevd en enda grundigere utredning enn den som foreligger.

En ting bør både motstander og tilhengere være enige om, nemlig at man må prøve å få ned biltrafikken. Da bør man starte med å oppmuntre barna og foreldrene å gå til skolen, ikke ta bilen.


Hermann Kopp
(Høyre)
Aud Kvalbein
(KrF)
Gunnar Prestegård
(KrF)

LES MER OM KAPELLVEI-DEBATTEN HER:
Stengningen av Kapellveien

Grefsen skole banket igjennom
– Kapellvei-stenging mot sin hensikt
Høyre og Frp uansvarlige?
Korttenkt å stenge Kapellveien
Å stenge Kapellveien er nødvendig
Grefsen-naboer på hugget
Å stenge Kapellveien er et dårlig forslag
Vil stenge Kapellveien
Politisk støtte til Grefsen FAU
– Oslos flotteste skoleområde

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag