Gå til sidens hovedinnhold

DEBATT: «Venstre prioriterer kollektivtilbudet»

Hege Braaten etterspør i dittOslo 3. mai en forklaring på hvordan samferdselsbyråd Ola Elvestuen kan omtale kollektivsatsningen i Oslo som en tydelig prioritering, samtidig som Ruter er nødt til å legge ned enkelte bussruter. Det er et viktig spørsmål, men forklaringen er ikke så komplisert som det kan høres ut som. Det handler naturlig nok om tilbud og etterspørsel.Pengesummen kommunen bruker på kollektivtilbudet i 2012 er større enn året før, i motsetning til så godt som alle andre sektorer i kommunebudsjettet. Rutetilbudet i Oslo er nå på et høyere nivå enn våren 2011, forskjellen er bare at vi siden den gang er blitt 14.000 flere mennesker i byen, og andelen som reiser kollektivt vokser stadig, ikke minst takket være Venstres mangeårige satsning på styrking av tilbudet og senking av månedskortprisen.

TEMA: KOLLEKTIVTRANSPORT I OSLO

Etterspørselen vokser altså raskere enn at tilbudet makter å holde følge, samtidig som behovet for investeringer i nye skolebygg spiser en større andel av den totale rammen kommunen disponerer.

Disse to faktorene gjør at det blir trangere på busser og trikker, til tross for at byrådet satser kraftig på kollektivtrafikken. Det er en politisk oppgave å prioritere, og i Oslo prioriterer Venstre, som vi alltid har gjort, kollektiv og skole.

Å styrke en enkelt sektor i et budsjett som forøvrig er laget etter ostehøvelprinsippet er en tydelig prioritering, selv om man samtidig er nødt til å omorganisere tilbudet enkelte steder.

De nye leddbussene Braaten omtaler er et godt eksempel på dette. Man øker kapasiteten på hver enkelt avgang betydelig, og reduserer antallet avganger noe, hvilket gir en netto kapasitetsøkning på 30 prosent.

Det er mange som har snakket om rammekutt i kollektivbudsjettet, og de har alle det til felles at de ikke tar utgangspunkt i fjorårets budsjett, men derimot en sum penger Ruter i forkant av budsjettforhandlingene meddelte offentligheten at de trengte.

Denne summen utgjorde en økning på 162 millioner sammenlignet med 2011, mens det opprinnelige budsjettforslaget fra Høyre og Frp la opp til et kutt på 43 millioner. Når Venstre gikk inn i byrådet, lyktes vi ikke bare med å forhandle bort dette kuttet, men tilførte også 54 millioner i tillegg.

Tilsammen fikk Ruter altså 97 millioner mer enn de ville gjort uten Venstre. Det er vi stolte av, samtidig som vi registrerer at bortfallet av de 60 millionene Oslo fikk som belønningsmidler fra staten i 2011, utgjør en stor del av den gjenstående differansen.

Så er Oslo Venstre naturligvis de første til å understreke at det fremdeles gjenstår mye for å få på plass det kollektivtilbudet vi ønsker at byen skal ha. Befolkningsveksten vil fortsette i årene som kommer, og Venstres ambisjon er at også kollektivandelen skal følge med.

Da må vi få på plass omfattende økninger i kapasiteten, som i dag nærmer seg bristepunktet. Vi trenger en ny sentrumstunnel for å kunne øke antallet t-baneavganger, og vi trenger en kraftfull intercity-satsning for å gjøre det mulig for flere pendlere å la bilen stå.

Dette er utfordringer mange byer i Norge står overfor, men investeringer av en slik størrelse ligger dessverre langt utenfor det kommuneøkonomien tillater. Derfor er det avgjørende for Venstre at valget 2013 gir et skifte til en regjering som er villig til å bidra med investeringer i kollektivtilbudet i byene.

Odd Einar Dørum (V), samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo bystyre

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere er fastpris enn spot