*Nettavisen* Nyheter.

DEBATT: «Vi trenger pro-argumentene i barnehagesaken!»

– IKKE GODT NOK: Bystyrepolitiker Øystein Sundelin har svart på kritikk og spørsmål som barnehagemor Jannike V. Tyldum stilte i et åpent brev til ordfører Fabian Stang. Tyldum mener imidlertid at de viktige spørsmålene ikke er godt besvart.

Dette er ikke svar på noen av spørsmålene som har vært stilt hverken fra meg eller andre foreldre. Dette er etter min mening en oppramsing av selvfølgeligheter, eller kvalifikasjonskriterier i konkurransen om du vil. Disse kravene må være oppfylt før Høyre og bystyret i det hele tatt tenker tanken; konkurranseutsetting. Og som enhver tilbyder må kunne svare «ja» på for at de skal kunne delta i konkurransen.

Her er innlegget fra Øystein Sundelin (H), som Tyldum reagerer på: "Trygge og gode barnehager er felles mål"

De spørsmålene som har vært stilt fra foreldre og ansatte, har vært rettet mot bystyrets rasjonale for konkurranseutsettingen. Blant annet hva bakgrunnen for denne prosessen er, og innsyn i de vurderinger som har vært gjort for å sette i gang prosjektet på denne måten.

Foreldrene sitter på innsiden av disse barnehagene og ser at den kvaliteten som byrådet skal «vektlegge tungt», den eksisterer i dag. Men bystyret vil rive det ned, for så å forsøke å gjenskape det - vi skjønner ikke hensikten! Ingen kan heller vise oss at prosjektet er forankret i økonomiske gevinster for kommunen eller kvalitative forbedringer i barnehagenes tilbud, ikke blir det flere barnehageplasser heller.

Fordi vi er fornøyd i dag, ser vi i dette bare et prosjekt og en prosess som fører med seg uro og usikkerhet, på både kort og lang sikt.

Jeg ønsker her og vise til støttepedagog og styremedlem i Utdanningsforbundet i Vestre Aker, Gunnars Østlands åpne brev til politikere i Oslo. Der peker han på at det eneste kullet som er sikret stabilitet i denne formen for barnehagedrift, er kullet som tas inn høsten 2014.
I Aftenpostens artikkel 18.februar «Private dropper å by på omstridte barnehager» sier også Eli Sævareid, daglig leder for landets største private barnehagekjede «Vi liker forutsigbarhet, og tror at vi får best kvalifiserte ansatte dersom de vet hvem som er arbeidsgiveren også etter x antall år.»

Her kan du lese Jannike V. Tyldums første innlegg i saken: Hei, Fabian Stang. Jeg er så frustrert og sint!

Her er svarinnlegget fra Øystein Sundelin: "Trygge og gode barnehager er felles mål"

Tror Sundelin og Høyre, med venner, at all denne støyen oppstår fordi vi foreldre er lite tilpasningsdyktige og synes det er vanskelig med forandringer? «Forståelse for at endringer skaper usikkerhet og uvisshet».

Først og fremst handler engasjement om at vi ikke skjønner poenget med prosjektet, hvor er logikken i å rive ned kvalitet for så å forsøke å erstatte det med «70% kvalitet»? Det vi etterlyser, er en god tegning av vurderingene og analysene som ligger til grunn for prosjektet, det kan ingen vise oss eller svare på.

The devil is in the details. Her er det svært lite som gir oss inntrykk av at detaljene er belyst eller grundig nok vurdert. Foreldrene har ikke vært involvert. Men har man gitt de private aktørene i markedet muligheten til å gi en kvalifisert vurdering av prosjektet og måten å gjøre det på?

Det skapes intet tillitsforhold mellom oppdragsgiver og sluttbruker, grunnet manglende dokumentasjon på kvalifiserte analyser, vurderinger og involvering. Disse manglene ved utarbeidelse av prosjektet, gjør at man kjenner på en arroganse fra politikernes side, som man får lyst til å returnere med; hva med litt ydmykhet ovenfor den kunnskapen som finnes om barnehager (private og kommunale), barn og pedagoger? Dette, Sundelin og Høyre med venner, er noe av det vi trenger svar på. Vi trenger ingen «forståelse for» at endringer er vanskelig. Vi trenger pro-argumentene for prosjektet og vurderingen som sier at barna i disse barnehagene får det bedre hvis dette prosjektet gjennomføres. Penger sparer ikke kommunen i hvert fall.

Det gjentas "kvalitet", «språkopplæring", «brukerundersøkelser i private BHG skårer 5,34", «ingen mister jobben", «tilbyder må ikke ha dårligere pensjonsordning enn loven stiller som krav", osv. Det er ikke svar på noens spørsmål å si at det stilles krav om at lovens minstekrav til pensjonsordning følges. Det er også en selvfølge, et kvalifikasjonskriterie for i det hele tatt å kunne delta i konkurransen.

Det er usikkerheten rundt gapene mellom kommunens lønn- og pensjonsordninger og en eventuell privat drivers ordninger, som blant annet gjør at ansatte sier opp. Ingen har tatt denne usikkerheten på alvor, derfor er de allerede på vei ut. De ansatte hørte at bydelen sa «"du mister ikke jobben", men å si til dyktige oppegående folk som vil ha, behøver og fortjener en stabil og forutsigbar arbeidssituasjon; «avvent og se hva som skjer", det er å undervurdere folks handlekraft og behov for styring i eget liv. Og kan knappest tas som noe annet enn en fornærmelse.

Ingen av foreldrene har spurt etter detaljer fra brukerundersøkelsen i private barnehager, vi vet at mange er veldig fornøyde. Men vi vet også at vi er fornøyd og krysser av i øvre sjiktet når vi vurderer det vi har. Jeg skjønner heller ikke hva «36.000 barn går i privat barnehage i dag" er svar på? Det er supert! Som tidligere nevnt har mine barn også gått i private barnehager, som vi var veldig fornøyd med. De fleste engasjerte foreldrene i denne saken ønsker ikke å lage dette til en sak som setter barnehager opp mot hverandre. Gjøres det, tror jeg det handler mere om en desperasjon etter argumenter for å bli hørt. Dog gjør en god del politikere en god jobb med å vri dette til en sak om private barnehager fortreffelighet vs. kommunale, fordi det antas å tjene deres sak, hvor andre gode argumenter glimrer med sitt fravær. Jeg vil derfor også opplyse at mange med meg vurderer en privat stabil barnehage for sitt barn fra høsten, fremfor denne halvkommunale ordningen uten kjente ansatte.

Det vi kritiserer er altså kommunens forsøk med 400 barn for å se om en privat-kommunal barnehage, innenfor litt mindre økonomiske rammer, kan levere «70% kvalitet». Og for å delta i dette forsøksprosjektet med våre barn får vi foreldre fortsette å betale samme pris til kommunen.

Sundelin og Høyre skriver videre i sitt svar «En privat driver kan ikke leve med misfornøyde foreldre. Bydelen vil føre tilsyn med at krav til kvalitet ... følges opp.» Og nei, Sundelin, misfornøyde foreldre og ansatte er vanskelig å leve med for alle barnehager. Ref. dagens artikkel i Aftenposten «Private dropper å by på omstridte barnehager» hvor en av de potensielle aktørene som velger og ikke legge inn tilbud, sier at de synes det er utfordrende å skulle overta en personalgruppe i opprør. Ser dere da, at dette på ingen måte vil bli en enkel sak for noen?

Vi har tidligere hørt at barna «knapt vil merke endringene», ser dere nå at det er et bilde som kanskje kan tegnes i teorien, men satt ut i virkeligheten ser det helt annerledes ut? Og et annet spørsmål; vi hører at bydelen skal føre tilsyn med at kravene til kvalitet følges opp, hvordan har dere tenkt å måle dette? – i en foreldre- og ansattgruppe i opprør? Hva tenker dere er oppsidene for de private aktørene? –«Bare dere sender oss en litt mindre faktura på ansattkostnader, så skal dere få 800 skikkelig triste og forbanna foreldre. Og forresten, vi sender ut brukerundersøkelse i oktober for å få svar på hvordan forsøksprosjektet har lyktes, hvis barnas hverdag blitt dårlig er det et kontraktsbrudd. Men til barnas beste, det tror vi i bystyret at dette er».

Til slutt tillater jeg meg å sitere en annen barnehagepappas glimrende oppsummering: If it ain’t brok, don’t fix it!

Jannike Valavuo Tyldum
Mor i Rønningen barnehage i Bydel Vestre Aker


Her kan du lese Jannike V. Tyldums første innlegg i saken: Hei, Fabian Stang. Jeg er så frustrert og sint!

Her er svarinnlegget fra Øystein Sundelin: "Trygge og gode barnehager er felles mål"


Siste nytt i barnehagesaken:

Byråd Hauglie hørte ikke på foreldrene

Klager barnehagesaken inn til Fylkesmannen

DEBATT: "Høyre snubler i sandkassa"

Margaret (62) føler seg tvunget til å slutte

– Vi er ikke her for å ødelegge barnehagene

Nå flykter de barnehageansatte

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.