*Nettavisen* Nyheter.

DEBATT: «Vil India få renset Ganges før det bygges Manglerudtunnnel?»

  Foto: Arkivfoto: Nina Schyberg Olsen

Gjennomfartstrafikken på E6/Ring 3 renner som en åpen kloakk gjennom bydelen, og med planene for E18 Vestkorridoren, og ny forbindelse over Oslofjorden, vil dette få dimensjoner som Indias største elv.

Østlandssendingen spør lokalmiljøet i Østensjø hvorfor vi er så stille på denne siden av byen, mens det i Asker, Bærum samt Moss og Frogn tenkes, skrives, opprettes aksjonsgrupper og bestilles bistand fra First House med mål om veibygging sør i Akershus og Oslo. Bydelsutvalget, m.fl. i Østensjø har ikke glemt Manglerudtunnelen, men har de senere årene bidratt til at prosjektet er inne både i Nasjonal transportplan og i Oslopakke 3, som bystyret nylig har vedtatt reforhandling av.

LES FLERE DEBATTINNLEGG HER

I mars 2012 ba et enstemmig Østensjø BU ansvarlige politikere i Oslo og Akershus om å opprettholde prioriteringen av Manglerudtunnelen, slik den var ved presentasjonen av Oslopakke 3 i 2006, og om så se på muligheter for finansiering ved økte statlige overføringer og/eller ved å løfte prosjektet ut av Oslopakke 3 med egen finansiering og hurtig igangsetting.

Samtidig kan vi slå fast at lokaldemokratiet ikke har fått nok oppmerksomhet av det sittende byrådet, som i motsatt fall tydeligere ville ha gjort Manglerudtunnelen til sin klare Oslo-sak.

Vi berører gjennomfartstrafikken i vår bydel i en rekke lokale vedtak som vi deretter følger opp overfor våre bystyregrupper, der Høyre og Venstre har direkte påvirkning på partier i posisjon, mens AP og SV- flertallet i BU gir argumenter til den snart 20-årige opposisjonen i bystyret. Flertallet i BU oppsøker aktivt planprosesser vi ikke er varslet om, eller er invitert til å uttale oss i.

Saker som berører E6/Ring 3 er trafikksikkerhet i Enebakkveien ved Abildsø, av- og påkjøring til E6 i forbindelse med utbygging på Skullerud, utbyggingsforslag knyttet til Bryn senter og Oslo kommunes handlingsplan mot støy. I BU-møtene denne våren har vi gitt en omfattende høringsuttalelse til forslaget til kommuneplan, som verken er grønn, smart eller trygg hva gjelder vårt område.

Planlagt utbygging av Gjersrud Stensrud uten kollektivdekning vil føre til at hver tredje bil over Ryen vil komme derfra om noen år. Vi har også problematisert byrådets forslag om avvikssone for støy ved E6 fra Helsfyr til bygrensa i sør, som vil føre til at det etableres ny, mindre attraktiv, bebyggelse langs motorveien framfor bedre utnyttelse av de stasjonsnære områdene på banenettet i vest.

I sak om VPOR Bryn(veiledende plan for offentlige rom) uttaler vi at bydelen ikke er varslet, til tross for at planen omfatter områder som ligger i vår bydel. Vi liker ikke kommunens utstrakte bruk av veiledende planer i stedet for juridisk bindende planer, da disse ikke følger plan-og bygningsloven og fratar grunneiere lovfestede rettigheter samt at lokaldemokratiets mulighet til medvirkning ikke sikres.

Statlige aktører, som Statens Vegvesen, er ikke bundet til planen, som kan føre til at det legges opp til vekst som ikke følges opp med tilhørende infrastruktur. Komm.-og modern.dep. har i april i år pekt på at vedtak med vesentlig virkning for arealbruken skal utarbeides i tråd med plan-og bygningsloven.

Vi ber om igangsetting av områderegulering i tråd med plan- og bygningsloven for Bryn-området som tar utgangspunkt i VPOR Bryn. Dette i tråd med BUs uttalelse fra mars 2012 der vi påpeker at ekstra lang Manglerudtunnel åpne for by- og knutepunktsutvikling på Bryn og Brynseng samt Ryen og Manglerud gjennom frigjøring av arealer og endringer i lokalt veinett. Vi sa også at tunnel vil åpne opp Alna Miljøpark som attraktivt område for rekreasjon og videre utvikling slik at ekstra lang tunnel vil være det beste alternativet også for bydelene Alna, Nordstrand og Gamle Oslo.

Befolkningsveksten i Oslo og Akershus må tas gjennom kollektivutbygging, sykkel og gange samt redusert matpakkekjøring. Til høsten vedtar BU trafikkplan for Østensjø, som skal bidra til slik utvikling, og som skal å få byrådet og bystyret å lytte til lokal kjennskap før de fatter vedtak av betydning for bydelen. Vi vil bygge ”gangavstandssamfunnet”.

Østensjø ansetter i disse dager, som en av få bydeler, en folkehelsekoordinator, som blir en viktig samarbeidspartner i kampen for Manglerudtunnelen, som forutsetning for videre utvikling av områdets miljø- og folkehelsekvaliteter. Vi er oss dette ansvaret bevisst, og forventer at Oslos politiske ledelse også er det. Sammen med lokale og sentrale beslutningstakere, frivillige krefter, etablerte og nye politiske partier, lokal presse og sosiale medier, og ikke minst Bryn miljøforum, må vi klare dette før India har renset sin Ganges.

Kristin Sandaker, BU-leder Østensjø bydel

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.