Gå til sidens hovedinnhold

Definisjoner flytter millioner

Definisjonen av "innvandrer" er et sentralt tema når Oslo kommune skal bestemme hvor mye penger den enkelte bydel skal få til neste år.

Oslo/Groruddalen: Antall ikke-vestlige innvandrere i en bydel er ett av kriteriene som avgjør bydelenes økonomiske rammer. Et høyt antall innvandrere gir ekstra overføringer.
Hvert år revideres det såkalte kriteriesystemet, og nå vil kommunen endre innvandrerkriteriet. Alle ikke-vestlige innvandrere skal regnes som innvandrere, uavhengig av hvilket statsborgerskap de har. Tidligere var det bare innvandrere som er statsborgere i ikke-vestlige land som ble regnet med i definisjonen.

Må sees i sammenheng

En endring i definisjonen vil slå tildels dramatisk ut på økonomien i de ulike bydelene. I følge Aftenposten vil bydel Alna få hele 13,6 millioner ekstra, bydel Stovner få 7,3 millioner ekstra, bydel Grorud få 4,5 millioner ekstra, mens bydel Bjerke vil tape 2,1 millioner.
Bydelsdirektør i Alna, Erik Kjeldstadli, bekrefter at Alna vil få en slik økning dersom forslaget blir vedtatt. Men han påpeker at alle kriteriene må sees under ett.
Isolert sett får vi en økning på 13,6 millioner på grunn av dette kriteriet. Men det er en del endringer som vil gå den andre veien. Blant annet innen kriteriene for barnevern får vi en mindre andel av det totale. Samlet sett vil Alna ende opp med 3-4 millioner mer enn i fjor, sier bydelsdirektøren.

Reelle behov

Kjeldstadli mener en endring av innvandrer-definisjonen vil gi riktige økonomiske utslag.
Jeg ser positivt på endringene som ligger i den delen av kriteriesystemet. Jeg tror det avspeiler noe reelt i befolkningen i forhold til behov. De som er i denne målgruppen har ofte mer behov for oppfølging i forhold til arbeid, utdanning og andre tjenester, sier Kjeldstadli.
Forslaget om nye kriterier skal behandles i bystyret i august.
Grunnleggende er kriteriesystemet bra. Men det vil alltid være en diskusjon om de treffer optimalt, avslutter Alnas bydelsdirektør.

Reklame

NÅ: Eksklusiv motebutikk er i gang med sitt årlige salg