Deler nærmiljøets trafikkbekymring

Korsvoll Vel støtter beboerne, og har sendt flere bekymrings- meldinger til plan- og bygningsetaten foreløpig uten tilbakemelding.

Leder av Korsvoll Vel, Eystein Vigerust, forstår godt nærmiljøets trafikkbekymring.
- I utgangspunktet er ikke Korsvollbeboerne negative til å få en ny barnehage i området. Men Langåsveien fra Åmotveien og inn til den nye barnehagen er smal. Med tanke på alle skoleungene som går langs veien og gjennom skogen til Korsvoll skole, er det ikke vanskelig å dele foreldre og beboeres bekymring for trafikksikkerheten, sier Vigerust.
Nærmiljøet har også forsøkt å fremme andre og mer trafikksikre alternative adkomstløsninger for barnehagen, men uten å få gehør. Vellet har tilskrevet plan- og bygningsetaten med trafikkproblemstillingene - ved både e-poster og brev - men har ikke lykkes i å få noen tilbakemelding så langt.
- Det er flere måneder siden vi sendte første henvendelse til etaten. Likevel, vi har ennå ikke mottatt noe svar.
Vigerust synes det er på et underlig grunnlag at barnehagen har fått dispensasjon fra å bygge en tilfredsstillende bred og sikker adkomst.
- En turvei som er lagt til grunn for dispensasjonen fra veikravet hadde vært et godt alternativ til nåværende skolevei hvis den hadde eksistert. Det er riktignok et regulert friområde som grenser til Langåsveien, men ingen sti eller vei. Barna går i gaten på vei til skolen, og vil sikkert fortsette med det, sier Vigerust.
Korsvoll skoles FAU har også engasjert seg i trafikksikkerheten i Langåsveien.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.