Gå til sidens hovedinnhold

Demens til debatt

Hvordan forholde seg til et liv med demens? Hva vil lokalpolitikerne gjøre? Temaet ga engasjert debatt i et fullsatt Nordstrand menighetshus.

Holtet: Tirsdag kveld fylte Demensforeningen i Nordstrand/Østensjø opp Nordstrand menighetshus med en engasjert samling pårørende og politikere som ville diskutere temaet "politikk for en verdig demensomsorg". Bydelspolitikerne hadde møtt opp til paneldebatt med Jo Benkow i velkjent rolle som ordstyrer. Debatten tiltok i styrke og relevans så snart politikernes innledende runde om generelle omsorgstema gikk over til salens åpne ord.

Partiene har noe for seg alle sammen. Det finnes jo intet parti i Norge som begår selvmord ved å gå løs på velferdssamfunnet, sammenfattet Benkow panelåpningen, før han slapp til publikum.

I dag har omtrent 65 000 mennesker i Norge demens, og i 2050 estimerer Nasjonalforeningen for folkehelsen at dobbelt så mange vil være rammet. De vanligste årsakene til demens er Alzheimer sykdom og skader på hjernen. Vanlige symptomer er blant annet sviktende hukommelse, gradvis svekket mental kapasitet og vansker med å mestre daglige gjøremål. Det sier seg da selv at mennesker med demens trenger daglig tilsyn og hjelp. Pårørende har ofte dette omsorgsansvaret, og mange av dem er selv eldre. En av disse griper nå mikrofonen i Menighetshuset.

Aktivt liv hjelper

Livet forandret seg på et øyeblikk da min mann fikk slag, forteller Lita Heiding fra Solvang.

Hun tar til orde for at de slagrammede og demente må få mer daglig mosjon og stimulanse, ikke bare kaffe og vafler på lørdager.

Det hjelper å spille musikk fra gamle dager. Da oppdager man plutselig at de begynner å slå takten og nikke med. De som kommer inn på avdelinger med andre demente blir bare raskere demente selv, sier hun, og mange hoder nikker bekreftende i salen. Lita Heiding har lite til overs for det hun har hørt fra politikerne i kveld.

Det samme går igjen, det er mye blabla, uten at noen ting skjer. Man må slåss så veldig for de rettighetene man jo burde ha, sukker hun.

Klag!

Anne Myhr, eldreombud i Oslo kommune, ber alle pårørende og demente om å bruke henne og kontoret hun representerer. Gjerne hvis man ikke kommer gjennom andre steder.

Hvis dere føler at dere ikke når fram, gå videre med klage til meg, oppfordrer Myhr. Blant kveldens publikum og arrangører forteller flere at bestillerkontor og andre offentlige hjelpeinstanser gir slett behandling. Svar på brev kommer aldri, eller det kommer flere uker etter en henvendelse. Eldreombudet har øyensynlig en stor oppgave foran seg.

Reklame

Supertilbud: Nå kan du få gratis strøm til februar