Gå til sidens hovedinnhold

Demensforening søker pårørende

Demensforeningen i Bydel Østensjø ønsker å starte selvhjelpsgrupper for pårørende, men foreløpig mangler de deltagere.

ØSTENSJØ: Det er tungt å starte grupper for pårørende, for det krever at folk tar kontakt med oss og at de har tid til å komme på gruppemøtene. Det er ikke lett for dem å ta seg fri fra den som er dement, sier Merethe Wichstrøm ved Østensjø frivillighetssentral.

Tabubelagt

Det er også andre utfordringer knyttet til dette arbeidet. Emnet er veldig tabubelagt og hos mange eldre sitter det langt inne å innrømme at man har problemer med minnet. Det er greit å havne på sykehjem bare man er klar i hodet. Det er også ofte vanskelig for pårørende og venner å snakke om dette og godta situasjonen. Jeg tror derfor det er viktig at man har noen å snakke med dette om og ikke lukker seg inne i tosomhetens verden, sier Wichstrøm.
Også personer med demente foreldre kan ha behov for å snakke med noen som er i samme situasjon.
Det er gjerne ektefellen som har den tyngste jobben, for barna lever jo stort sett sine egne liv, men barn til demente må også gjerne ringe. Om vi får mange nok deltagere hadde det vært fint å kunne ha én gruppe for ektefeller/samboere og én for de med demente foreldre.

Hjelp og støtte

Wichstrøm ser for seg at man i gruppene diskuterer ting som kan være vanskelige og gir hverandre hjelp og støtte.
Problemet er ikke bare at den demente ikke husker lenger. Det kan være kjempetøft for en pårørende å vite hvordan man skal snakke med den demente og hva man kan forvente av den som er syk. Man må også lære seg å takle personlighetsforandringer og forstå at det har med sykdommen å gjøre og ikke selve personen. Om gruppene våre føler at man trenger å kontakte fagfolk, som for eksempel en med spesialistkompetanse i geriatri eller psykolog, kan vi hjelpe til med dette.
Hun legger til at gruppene i begynnelsen vil få litt starthjelp fra demensforeningen.
Dette skal være selvhjelpsgrupper, men om man føler man trenger hjelp skal gruppene selvfølgelig søke hjelp hos oss.

Ønsker innspill

Wichstrøm forteller at det holder å ha fire personer til en gruppe, men at det gjerne kan være åtte personer med.
Det skal ikke være for mange, for deltagerne må få anledning til å snakke. Det er ofte vanskelige ting man skal fortelle om og da er det ikke lett å skulle gjøre dette foran veldig mange mennesker.
Det er ikke fastsatt noe tidspunkt for møtene i selvhjelpsgruppene.
Jeg håper interesserte tar kontakt med oss og forteller oss når de har anledning til å delta i en slik gruppe. Vi vil også gjerne ha innspill om hva de ønsker ut av en slik gruppe. Det er ikke vi som skal bestemme hvordan dette skal foregå, det skal være opp til den enkelte gruppen.

Tilbud i nærmiljøet

Wichstrøm ønsker å starte pårørende-gruppene allerede denne våren.
Jeg tror behovet er der, men det kan være vanskelig å få til i praksis. Det er lignende grupper i regi av Oslo-foreningen, men vi ønsker å gi et tilbud lokalt. Det kan ofte være lettere å stikke fra forpliktelsene en stund om man bare skal en tur i nærmiljøet. Hvis alle deltagere i en gruppe bor på Bøler forsøker vi for eksempel å finne et møtested for dem der.
Hun legger til at man ikke må bo i Bydel Østensjø for å kunne delta i gruppene.
Vi tar gjerne i mot folk fra andre steder i distriktet også. Alle interesserte kan både ringe oss og skrive e-post, sier hun og håper mange tar kontakt.

Reklame

NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus