*Nettavisen* Nyheter.

Demokratisk budsjettprosess

Karianne Wiger Gammelsrud tar i sitt innlegg i Lokalavisen Groruddalen 6. januar opp flyttingen av Huken naturbarnehage inn i nyoppussede lokaler tilknyttet Ammerudkollen barnehage. Bydel Grorud er stolte av å ha en naturbarnehage i bydelen. Det jobbes også for etablere både en gårdsbarnehage og idrettsbarnehage i bydelen.

Bydelsdirektørens ansvar er å legge frem et saldert budsjettforslag for bydelsutvalget. Bydel Grorud fikk for 2011 et rammekutt på nesten 20 millioner kroner. I tillegg blir det forespeilet kutt på ytterligere 10 millioner hvert år både i 2012 og 2013. Det betyr at bydelen må redusere sine aktiviteter med nærmere 40 millioner kroner i denne perioden. For å fortsatt være i stand til tilby nok sykehjemsplasser og opprettholde bydelens forebyggende tjenester, må bydelen organisere driften av enkelte tjenester på en ny måte i 2011. Alle endringer er i samsvar med regelverket og alle lovpålagte tilbud til befolkningen opprettholdes, selv om det innebærer at enkelte tjenester flytter til nye lokaler.

Flyttingen av naturbarnehagen over i bedre egnede lokaler ble vedtatt av bydelsutvalget i Bydel Grorud i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2011. Hvert år i november legger bydelsdirektøren frem et budsjettforslag for bydelsutvalget i bydelen som består av politikere. Budsjettprosessen starter tidligere, men budsjettet blir først offentlig når budsjettet legges frem for bydelsutvalget på et åpent møte. Deretter behandler partiene budsjettet, før bydelsutvalget møtes fire uker senere for å behandle og vedta budsjett for påfølgende år. I de fire ukene frem til budsjettet vedtas har alle de som ønsker å bli hørt i budsjettprosessen mulighet til det.

Som Gammelsrud skriver er det viktig at foreldre blir hørt i slike prosesser. Derfor fikk alle foreldrene informasjon i brevs form så tidlig som mulig, det vil si dagen etter at budsjettforslaget ble offentlig. Det ble også avholdt et informasjonsmøte for foreldrene i de nye lokalene den påfølgende uken. Foreldregruppen skrev flere brev med sine synspunkter angående flyttingen til bydelsadministrasjonen med kopi til partienes gruppeledere i Grorud bydelsutvalg. Foreldrene la også frem sin sak i de åpne politikerstyrete organene oppvekstkomiteen, arbeidsutvalget og bydelsutvalget før det politiske vedtaket ble fattet. I tillegg inviterte foreldrene politikere til møter i naturbarnehagen og deres meninger har vært fyldig omtalt i media. Budsjettprosessen er i samsvar med alle retningslinjer. Den er åpen, demokratisk og alle får mulighet til å bli hørt.

Gammelsrud skriver helt riktig at barna i naturbarnehagen skal være mye ute. Derfor legges det opp til samme faglige innhold i naturbarnehagen selv om lokalene er nye. Bedre egnede lokaler og flott uteområdet er nå tilgjengelig i den perioden barna ikke er på tur. Gammelsrud er bekymret over at ruten som barna nå går for å komme til lavvoen i skogen er litt annerledes enn barna er vant til. Vi mener det er liten grunn for foreldrene å være bekymret for dette. Ruten er nå helt lik den de andre barna fra Ammerudkollen bruker ukentlig når de er på tur. Det er også viktig å merke seg at det vil være mulig å søke seg direkte til naturbarnehagen i barnehageopptaket og søskenprioritet gis på lik linje som i andre barnehager. Naturbarnehagens eget foreldreutvalg videreføres.

Gammelsrud hevder at bydelens politikere bør skamme seg og at bydelen drives av en diktator. Det er viktig å behandle alle involverte i en demokratisk prosess med respekt. Det gjelder enten det er i brevs form, i nettdebatter eller i muntlig dialog. Som bydel redegjør vi for våre forslag gjennom faktakunnskap om feltet og i en saklig tone. Det gjelder enten forespørsler kommer fra politikere, foresatte, brukere eller media.

Vi håper dette gir en god beskrivelse av bakgrunnen for flyttingen av barnehagen inn i bedre egnede lokaler. Det er viktig å huske at bydelen skal gi det best mulig samlede tilbudet som er mulig innenfor de økonomiske rammene vi har til rådighet. Ved å gi et svært godt tilbud til noen barn, vil konsekvensen kunne være at barnehagetilbudet til andre barn i bydelen blir dårligere. Høyere ressursbruk på ett område betyr at man må spare inn på andre områder. Bydelen har vurdert at det er viktigere at de som har behov for sykehjemsplass får det, enn at et svært godt barnehagetilbud til en gruppe videreføres i gamle lokaler som medfører urimelig høye kostnader. Det kan heller ikke være slik at de som klarer å skape mest oppmerksomhet rundt sin sak skal får det beste tilbudet.

Flyttingen av naturbarnehagen over til bedre egnede lokaler ble vedtatt gjennom en åpen demokratisk prosess i bydelsutvalget i Bydel Grorud. Alle retningslinjer og lover ble fulgt. Dette er bekreftet av Fylkesmannen og av domstolen. Vi har forståelse for at foreldrene har en følelsesmessig tilknytning til de gamle lokalene og derfor reagerer på flyttingen. Det er allikevel ikke grunnlag for å hevde at foreldrene ikke ble hørt. Foreldrene fikk akkurat samme mulighet som alle andre til å uttale seg i budsjettprosessen og de ble hørt. At beslutningen ikke ble som foreldrene ønsket er noe annet. Barna i naturbarnehagen har i dag et godt og forsvarlig barnehagetilbud i bedre egnede lokaler og med samme pedagogiske innhold som tidligere.Helge Jagmann

Bydelsdirektør i Bydel Grorud

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag