*Nettavisen* Nyheter.

Den fremtidige markaloven og byggesaker

Vi er enige med deg Erik Solheim i at Marka som det mest brukte friluftsområdet er under sterkt press og at det er behov for å endre situasjonen.
Marka og særlig markagrensen har behov for regulering og beskyttelse. Denne loven blir imidlertid for snever og stram i forhold til det enorme mangfold av aktiviteter, bruksmuligheter og naturopplevelse som marka inneholder. Loven skiller ikke mellom store og små anlegg, mellom sentral og mindre sentral beliggenhet, mellom bebygde grendesamfunn og dype skoger. Den trekker ikke opp klare skiller i forhold til hva som er akseptabelt og hva som er uakseptabelt. Den skjærer alt og alle over en kam, er unyansert, unødig streng og lite fremtidsrettet.

Vi reagerer kraftig på din forenkling av byggesaksproblematikken i Marka. Du utviser svært manglende kjennskap til hvordan disse byggesaker gjennomføres, tolkes og håndteres i byråkratiet. Gjennom din fremstilling i Aftenposten 09.03.09 får du det til å høres så enkelt og liketil ut.
Du mener kritikerne må se nyansene i loven, og hva den skal brukes til. Det er ikke kritikerne, Erik Solheim, som må se og forholde seg til nyansene i loven. Det er byråkratene og saksbehandlerne som i hverdagen skal praktisere den.
Du sier at Markaloven på ingen måte vil hindre bl.a. at man kan skifte vinduer. Denne argumentasjonen blir for banal. Alle kan skifte vinduer i huset sitt. Det er enkle meldepliktige fasadeendringer (les et nytt vindu) som i følge §5 blir helt forbudt. Som markaboere er vi svært engstelige for er at det skal bli meget komplisert, dyrt og antakelig nærmest umulig å få til nødvendige tidsmessig oppgraderinger, utvidelser og påbygginger av eksisterende boliger og hytter for eksempel ved installasjon av vannklosett.

Eksisterende lovverk fortolkes i dag av ulike saksbehandlere med divergerende resultater og det hersker stor grad av forskjellsbehandling i byggesaker. Det er overhodet ingen grunn til å tro at Markaloven vil gjøre denne situasjonen bedre. Tvert imot får vi en lov som går utenpå andre lover med nye og flere kompliserte fortolkninger som resultat.
Kjære Erik Solheim det er ikke er DEG og DIN forståelse vi møter i byggesakene våre, det er saksbehandlerne i PBE, hos FMOA og i MD. De er IKKE av den samme oppfatning som deg, at det kan gis dispensasjon og at ting i utgangspunktet ikke skal være et problem.

Du garanterer at Kikutstua ved en eventuell skade kan bygges opp igjen og du melder deg frivillig som formann i byggekomiteen. Det er veldig flott, men vi er undrende til om Kikkutstua kunne få til en tidsmessig oppgradering/utvidelse i sammenheng med dette under det nye regimet.
Vi ville føle det betryggende om du påtok deg tilsvarende verv i vår lille byggesak. Ja vi vil faktisk invitere deg til det, slik at du får se hverdagen for markaboerne i praksis.
Kom og vis oss. Sett deg i vårt sted. Møt byråkratiet og saksbehandlere, som tolker alt i verste og strengeste mening og erfar deres praksis og vår fortvilelse. Bli med og se forskjellsbehandlingen og urettferdigheten, bli med og sammenlign byggesaker.
Men dette haster Solheim, saken vår har vært til ankebehandling i ditt departement siden november i fjor. Vi håper nå du kan bidra til positive realiteter på din enkle og greie måte.

Rugda, Maridalen 09.03.09

Aud Irene Tunsjø & Bjørn Berger

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.