Den nye «Friluftsstudentbyen på Kringsjå»

MANGE: Ikke få nye boliger på Kringsjå etterhvert, 2500 studentboliger i dag skal bli til rundt 4000 studentboliger i 2020, fra v. boligdirektør i SiO Trond Bakke og politisk rådgiver i SiO, Andreas Skjæret. Foto: Kristin Tufte Haga

MANGE: Ikke få nye boliger på Kringsjå etterhvert, 2500 studentboliger i dag skal bli til rundt 4000 studentboliger i 2020, fra v. boligdirektør i SiO Trond Bakke og politisk rådgiver i SiO, Andreas Skjæret. Foto: Kristin Tufte Haga

På noen få år skal 2500 studentboliger på Kringsjå bli til flere enn 4000 boliger. 3200 studenter skal bli til opp mot 5000. Nå er saken ute på høring.

KRINGSJÅ: Kringsjå etter utbygging - blått er nybygg, grått er eksisterende bygg. Illustrasjonen viser også grøntdrag, eventtorg og skygger. Illustrasjon: SiO

ETTER: Sognsveien før utbygging, og etter utbygging, hvis SiO får gjennomslag for sine planer. Illustrasjon; SiO

KRINGSJÅ: I 2020 kan det nærmest stå en hel ny bydel med studenter klar på Kringsjå. Dagens boligområde skal fortettes.

Blant annet skal parkeringsplasser til bli til boligtomter, underjordiske parkeringsanlegg skal erstatte eksisterende p-plasser. I tillegg legges opp til økning i service og forskjellige næringsfunksjoner. Noen av de eksisterende studentblokkene skal også påbygges en etasje.

Les også: Vil forkaste hele studenbolig-utbyggingen

Antall studentboliger i området skal økes fra dagens rundt 2500 til over 4000. Dermed skal kapasiteten opp fra 3200 til opp mot 5000 studenter.

Blokkene mot Sognsveien kan bli i 13 etasjer, i kombinasjon med lavere bygg på tre til åtte etasjer. I nord-vest planlegges blokker på fem til åtte etasjer, mens det i sør-vest, mot marka, skal bli blokker på tre til seks etasjer tilrettelagt for par og barnefamilier.

Friluftstudentbyen

– Her skal det bli et godt egnet sted å bo for studenter, vi skal rett slett revitalisere hele Kringsjå studentby, som blir til «Friluftsstudentbyen på Kringsjå». Mer grønt, bedre beboerstruktur og flere nærtilbud til de som skal bo her, forteller boligdirektør Trond Bakke, direktør i SiO.

Reguleringsforslaget er nå ute på høring, med frist til 17. november.

Av saksinnsyn i Plan- og bygningsetaten går det frem at naboer har reagert på blant annet høyden på blokkene nærmest Sognsveien.

– Vi skal selvsagt gå gjennom alle høringsinnspillene, og vurdere disse nøye. Når det sagt; vi forventer ikke de helt store konfliktene ved denne utbyggingen, Plan- og bygningsetaten er så langt på god linje med det vi mener er en forsvarlig utbygging på Kringsjå, legger Bakke til.

SiO håper på at de første nye leilighetene kan stå klare til innflytting allerede i 2017.

Behandlet i bydelsutvalget

Forrige uke ble utbyggingsforslaget behandlet av bydelsutvalget og lokalpolitikerne i Nordre Aker.

Leder av miljø, plan- og samferdselskomité i bydelen, og nestleder i bydelsutvalget (BU), Erik B. Skei (V) forteller.

– Bydelsutvalget er positive til en videre utvikling av Kringsjå studentby, og støtter hovedgrepet i planen om utvikling av en friluftstudentby, med vekt på grønne uteoppholdsareal som bindes sammen av en gjennomgående gangforbindelse. Men utvalget er kritisk til å bygge høyt og tett mot Sognsveien, og vi går for en forskyvning mot vest og sentrum av planområdet, refererer Skei fra BU-møtet forrige torsdag.

På denne måten ser Skei for seg at byggehøydene i øst kan reduseres, og bygningsmassen langs veien brytes opp, slik at det ikke oppleves som en mur ut mot Sognsveien.

– I tillegg ber BU om at man i samsvar med plan- og bygningsetatens alternative forslag sikrer større uteområde i nordvest, og legger viktige servicefunksjoner ut mot Sognsveien, forteller Skei.

Venstre, SV, Ap og H (med 1 representant) ga flertallsvedtak om tilbakemeldingene til Plan- og bygningsetaten.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.