Derfor stiger prisene

Boligprisene har steget med hele 250 prosent siden 1993. Holberg-fondene laget en ti-punktsliste over det de mener er årsaker til utviklingen de siste 13 årene.

Groruddalen:Her er Holberg-fondenes forklaring på hvorfor prisene har gått til himmels:
1. Kinaeffekten - billig import fra Kina holder inflasjonen nede, noe som i sin tur gir lav rente.
2. Etterspørselseffekten - for lav nybygging i forhold til etterspørselen.
3. Likestillings-effekten - husholdningenes samlede inntekter er høyere nå enn i 1993 fordi begge ektefellene jobber. Det bidrar til at boligutgiftene utgjør en mindre andel av budsjettet.
4. Hei-hvor-det-går-effekten. Arbeidsledigheten har falt de siste årene. Mange trekker frem manglede arbeidskraft og økt optimisme som en av årsakene til at boligprisene øker.
5. Skatteeffekten - det er betydelige skattefordeler knyttet til sparing i bolig. Det er skattefordeler knyttet til dette i forhold til andre typer sparing, samtidig har investeringer i eiendom historisk sett gitt god avkastning. Bolig blir prioritert fremfor andre investeringsobjekter.
6. Boblebadeffekten - standarden på boligene har blitt bedre. Selv om dette er vanskelig å måle er standarden på boligene betydelig høyere nå enn for ti - femten år siden.
7. "Er det rart polakken kommer-effekten" - det vil si: Byggekostnadene har steget med vel 50 prosent siden 1993.
8. Pappa betaler-effekten - Foreldre hjelper barna ved boligkjøp. Rundt 30 prosent av alle som etablerer seg får hjelp av foreldrene. Det holder etterspørselen oppe fra kjøpere som ellers ikke ville kommet inn på markedet.
9. Tvangsauksjon-effekten. Boligprisene var kunstig lave i 1993. De første årene hadde nok mange vanskelig for å tro på at prisene var på vei opp. Mange hadde nedturen i markedet i bakhodet, og da prisoppgangen kom var det nok mange som ikke trodde at den kunne bli så kraftig.
10. Saueflokk-effekten. "Alle" skal investere i eiendom.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.