*Nettavisen* Nyheter.

Det ekstra blikket

Godt oppmøte: Lærere, politi, barnevern, skolehelsetjeneste, psykisk helse, idrettslag, frivillige organisasjoner og næringsliv var samlet til temadag på Stoppestedet.

Behovet for det ekstra blikket var den røde tråden, da lærere, politi, bydel og barneombud Reidar Hjermann var samlet til konferanse om ungdom som faller utenfor nettverk.

Klikk på bildet for å forstørre.

Siri Johnsen, leder av Pedagogisk fagsenter i Bydel Ullern, forteller barneombud Reidar Hjermann om hvordan det står til med skolehelsetjenesten i bydelen.Foto: Kristine Aakvaag Harnes

Klikk på bildet for å forstørre.

Barneombud Reidar Hjermann (f.v.), SaLTo-koordinator Henning Jacobsen og bydelsdirektør Thor-Even Strømme.

Lilleaker: Hva ser vi etter? Hva er vi opptatt av i møtet med den enkelte elev, klient eller ungdom? Ser vi kun etter det som knytter seg til vår yrkesidentitet og som ligger innenfor vårt fagfelt, eller forsøker vi å se helheten i den enkeltes situasjon?
Før helgen var lærere, politi, barnevern, psykisk helse, skolehelsetjenesten, bydelsdirektøren, SaLTo-koordinatoren (Sammen Lager vi et Trygt Oslo, journ.anm.), lag, frivillige organisasjoner og næringsliv i Ullern bydel samlet til konferanse på ungdomshuset Stoppestedet på Lilleaker. Og det var nettopp ungdommer det dreide seg om denne dagen.

Samarbeid på tvers

Gjennom SaLTo-samarbeidet i bydelen har det blitt satt fokus på betydningen av samarbeid på tvers av tjenestesteder og fagmiljø. Konklusjonen er at det er viktig at alle som jobber med ungdom og forebygging har kjennskap til andre tilbud og tjenester i samme bydel.
Derfor hadde de ulike tjenestestedene satt opp informasjonsstands om hva de arbeider med, slik at deltakerne på konferansen kunne bli kjente med hverandres tilbud og aktiviteter.
- Det jobber utrolig mange dyktige folk her, og målet med denne dagen er å bringe dem sammen for et enda bedre samarbeid, fortalte bydelsdirektør Thor-Even Strømme, som åpnet konferansen.
- Hvem er de som faller utenfor? Det kan være ungdommer som har vært utsatt for mobbing, utfrysing, isolasjon og fremmedgjøring av ulike årsaker og trenger oss. Trenger at vi samarbeider, sa Strømme til de fremmøtte, og trakk frem de unges forhold til ungdomsskolen, idretten, bydelen og politiet.

Hva bør jeg se etter?

Videre presenterte Siri Johnsen, leder for Pedagogisk Fagsenter og helsestasjonene i bydelen, veilederen "Det ekstra blikket". Heftet er utarbeidet av SaLTo-nettverket i Ullern bydel, og tar for seg spørsmål som: Hva er egentlig en bekymring? Hva bør jeg se etter? Når er bekymringen stor nok til at vi bør foreta oss noe? Hva gjør jeg da? Og hvem kan jeg samarbeide med?
Nestemann ut var Liv Lundeby fra barneverntjenesten som presenterte en splitter ny ressurskatalog med oversikt over de mest sentrale instansene knyttet til arbeid med ungdom og forebygging i lokalmiljøet. Katalogen retter seg først og fremst mot fagfolk og ansatte i bydelen, og skal fungere som et redskap i kommunikasjonen mellom ulike faginstanser og tjenestetilbud.

Utfordret lokalpolitikerne

Barneombud Reidar Hjermann hadde også tatt turen til Stoppestedet. "Det ekstra blikket: en utfordring - og en oppfordring" var tittelen på hans innlegg. Hjermann hadde intervjuet 16 år gamle rusmisbrukere på Tyrili dagen i forveien, og delte sine erfaringer med lytterne på Stoppestedet.
Hjermann har fulgt SLT-prosjektet siden oppstarten, og ønsker et tettere, tverrfaglig samarbeid velkommen.
- Slik det er i dag kan barnevernet få inn en bekymringsmelding fra politiet. Halvparten av disse barnevernssakene blir henlagt, men politiet får ingen tilbakemelding på det. Derfor melder heller ikke de fra til barnevernet når de helgen etter drar tilbake til samme familie. Dette må vi få gjort noe med, sa han, og la til:
- I kveld vil barn bli utsatt for vold og seksuelle overgrep - også her i Ullern bydel. Disse barna er vi nødt til å se.
Barneombudet forstod også behovet for utvidete åpningstider på helsestasjonene.
- Halvannen time en gang i uken er for lite. Dette må lokalpolitikerne ta tak i, mente han.
Hjermann kom dessuten med litt ekstra ros til de vestlige bydelene:
- Det er veldig aktivt her ute. Det er prisverdig. Her viser man at man kan gjøre mye uten ekstra ressurser.
Temadagen ble avsluttet med Kari Brænnes "Backfish", et usminket samtidsdrama om vold blant jenter. Forestillingen er i utgangspunktet rettet mot ungdom, og tar for seg temaer som vennskap, kjærlighet, savn og svik.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.