Gå til sidens hovedinnhold

– Det går ikke an

BU-leder Elin Horn Galtung (H) forstår ikke hvorfor Byantikvaren sier nei til en beskjeden utvidelse av et hus på Vinderen. Det kan gå mot omgjøring av vedtak.

VINDEREN: – Det går virkelig ikke an. Familien Vereide vil beholde formspråket og gjør alt riktig for å beholde husets karakter. Å si nei til dette er en provokasjon fra Byantikvaren, særlig sett på bakgrunn av hva denne fagetaten har tillatt i blant annet Hansenbyen. Dette skurrer når vi ser hva Byantikvaren tillater av nybygg og påbygg i området som er omfattet av den samme verneplanen, sier Horn Galtung.

Beskjeden utvidelse

Familien Vereide med fire barn ønsker en beskjeden utvidelse av sitt funkishus på Vinderen. De vil «flytte» veggen to meter inn i hagen, noe alle tilstøtende naboer har sagt ja til. Fasadeutrykket vil bli det samme og tilbygget vil ikke bli synlig fra det offentlige rom.

I og med de strenge reguleringsbestemmelsene for området må det dispensasjon til for å få til en utvidelse. Byantikvaren har sagt nei til utvidelse og Plan- og bygningsetaten har fulgt Byantikvarens innstilling. Dispensasjonssaken skal opp i Bydel Vestre Akers bydelsutvalg til behandling.

Les også: Fortvilet over byggenekt

Uforståelige vedtak

– Jeg er veldig lei meg over at vi stadig opplever uforståelige vedtak fra Byantikvaren i bydelen, nærmest etter ordtaket: ”Ingen vet hvor haren (byantikvaren) hopper”. Etter min mening har denne fagetaten i utgangspunktet en veldig viktig oppgave. Det varslede vedtaket om fredning av det enhetlige området fra 1950 årene i Vassfaret er meget positivt og helt forståelig, som det opprinnelige vedtaket om Hansenbyen var. Slike eksempler som dette er dessverre med på å sementere realiteten i dette ordtaket!

– I flere andre byggesaker i området har det vært sterke naboprotester, mens her ønsker alle naboene påbygget velkommen. Det er heller ikke noe enhetlig uttrykk når det gjelder karakteren på husene rundt som skulle tilsi å nekte en slik beskjeden utvidelse. Det beholder arkitektens uttrykk, er ikke synbart fra det offentlige rom og holder seg innen utnyttelsesgraden for tomten. Det er alle viktige momenter for å få min støtte. Derimot er det i Hansenbyen et helt klart enhetlig uttrykk, men der tillot man altså å bygge et, etter min mening, bunkersliknende lite hus midt mellom de store flotte og gamle hvite villaene. Forstå det den som kan! sier Horn Galtung.

Galskap å nekte

BU-lederen dro for å møte familien Vereide for å ta huset og området i nærmere øyesyn.

– I denne sammenheng representerer jeg bydelsutvalget. Saken skal behandles hos oss. Jeg kan si så mye at de av mine kolleger som har sett på saken betegner det som galskap å nekte dispensasjon i dette tilfellet, forteller Horn Galtung til familien Vereide.

Les også: Byantikvaren tillater «skoboks»

Glad for engasjement

Atle Vereide ble svært skuffet over avslaget fra PBE, etter mange års arbeid på å få til en utvidelse av huset. Nå er han lettet over at BU-lederen engasjerer seg i saken.

– Vi er glade for engasjementet. Det har vært en lang og omstendelig prosess. Vi ønsker en nennsom utbygging. Når det eventuelt står ferdig, skal huset fremstå slik som det ville vært om den opprinnelige arkitekten hadde tenkt at huset skulle bygges litt større, sier Vereide. Hvis bydelsutvalget omgjør PBEs vedtak ville dette være endelig, med mindre etaten vil anke saken inn for Fylkesmannen.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre