Gå til sidens hovedinnhold

Det nytter å si fra

LEDER, TORSDAG 14/5:

- En seier for lokaldemokratiet! Det var reaksjonen fra Torleiv Maseng i foreldreaksjonen på Munkerud da Nordstrands Blad fortalte ham at byråden hadde trukket forslaget om arealløsningen til «nye» Munkerud skole. En løsning som var skreddersydd for baseskole, men lite fleksibel i forhold til andre undervisningsformer. Massiv motstand og flere uker med debatt i Nordstrands Blad har gjort inntrykk. Til sist bestemte altså skolebyråd Torger Ødegaard å trekke hele forslaget. Tirsdagens folkemøte gjort om til folkefest.

På Bøler har det vært en annen sak som har stjålet oppmerksomheten og overskriftene de siste ukene. Den såkalte «monsterblokka» til Boligbygg i Utmarkveien har vært en skamplett for nabolaget. Fortvilte beboere og naboer har bedt om oppussing. Nå kommer gladmeldingen fra Boligbygg. Oppussing skal bli!

Dette er bare to ferske eksempler på at det nytter å si fra om forhold en ønsker endring på i lokalpressen. Ikke slik at de som klager på noe alltid skal få viljen sin. Og selv der det er enighet om at noe må skje trengs det kanskje penger eller andre ressurser for å få gjort noe med saken. Men er det noe vi i Nordstrands Blad vet, så er det at det nytter å si fra. Gjennom avisen blir flere oppmerksom på forholdet, og ulike syn kan komme til uttrykk. Det er bra at beslutningstakere lytter til det som blir sagt.

Dessverre opplever vi fra tid til annen at offentlige etater eller politiikere ønsker at en sak skal gjøres opp «på kammerset». Det er kanskje enkeltklienter og ansatte å ta hensyn til når en beslutning skal treffes, og så brukes dette som et skjold mot en offentlig debatt om saken. Private forhold skal som hovedregel ikke drøftes offentlig uten at den det gjelder har samtykket i det. Men det er fullt mulig å diskutere for eksempel kvalitet på sykehjemstjenestene, eller ventelistene i barnehagene uten at det trenger gå på privatlivet løs. nnDet samme gjelder jobbtryggheten for offentlig ansatte. Ingen arbeidstakere opplever at det aldri stilles spørsmål ved om fremtiden til jobben deres. En offentlig ansatt må også hele tiden være forberedt på denne type diskusjoner. Og alle debatter lever best i det offentlige rom.

Reklame

Black Week hos Ekstralys: Gjør kupp på billykter, arbeidslys og xenonsett